Totalt gikk 50.698 ansatte i stat og kommune ut i streik fra 31. mai. Nå er storstreiken i ferd med å krympe.

LO tok ut 29.225 medlemmer i streik. Av disse var 24.555 i kommune og 4670 i stat. Selv om de statlige ansatte (mest ansatte i administrative stillinger) nå går tilbake på jobb, er kommunestreiken fortsatt ikke over. Tvert imot trappes den opp over helgen. Streiken fortsetter i barnehager, skoler og SFO, idrettsanlegg og svømmehaller.

Unio tok ut 17.923 medlemmer i streik. Av disse er 14.900 i kommune og 3.023 i stat. Flesteparten av medlemmene er tilknyttet høyskoler og universiteter, politi og skattevesen. Også flere medlemmer i Sykepleierforbundet går ut i streik. Alle Unios medlemmer er fortsatt i streik.

YS har tok ut 2819 medlemmer i streik. Av disse er 919 i kommune og 1900 i stat. Streiken blant medlemmene i YS rammer blant annet en rekke kemnerkontorer, økonomi— og regnskapsfunksjoner, skoler, biblioteker og barnehager. Steiken fortsetter i kommunene, mens statlig ansatte går tilbake på jobb, for eksempel i departementer og en del andre offentlige etater.

Oslo: I Oslo kommune er totalt 731 personer tatt ut i streik. Av disse er 517 fra Unio, 88 fra YS og til sammen 96 fra de tre LO-forbundene Fellesorganisasjonen (FO), Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Skolenes Landsforbund (SL). I Oslo vil ansatte ved sykehjem, eldresentre, skoler, barnehager og administrasjon bli tatt ut. Også ansatte i Oslo Havn, Energigjenvinningsetaten og Bymiljøetaten - deriblant parkeringsvakter er tatt ut. Denne delen av streiken fortsetter.

Akademikerne er ikke i streik, verken i staten eller i kommunene. Fagforbundet er heller ikke i streik i Oslo etter å ha godtatt meklingsresultatet.

Streiken blant vekterne , som blant annet rammer flyplasser, berøres ikke av forhandlingene i staten. Streiken fortsetter, og Flesland er blant de berørte lufthavnene.