BALESTRAND — LIGNING '00 - FORMUETOPPEN

Kvikne Margny (63) 5.041.000

Sæle Nils Reidar (61) 3.627.000

Nesse Erling (44) 2.998.000

Mæland Anders Stølen (51) 2.646.000

Støyva Vemund Gunnar (27) 2.613.000

Haugen Eivind (72) 2.400.000

Bjørk Narve Johannes (44) 2.229.000

Ese Lars M (73) 2.218.000

Menes Inge (46) 2.095.000

Nesse Elsa (71) 2.060.000

Jordanger Johannes (68) 1.808.000

Grøneng Anders (59) 1.780.000

Engan Gunnar (49) 1.725.000

Målsnes Arvid (64) 1.707.000

Gjeraker Jon (52) 1.695.000

Gjerde Johannes (90) 1.693.000

Stokkebø Helga (93) 1.653.000

Bjåstad Osvald Bjarne (59) 1.618.000

Målsnes Ingebjørg (77) 1.502.000

Kvikne Unni Marie (40) 1.483.000

Åberge Eirik Dødsbu (51) 1.468.000