AURLAND — LIGNING '00 - FORMUETOPPEN

Jordalen John (53) 7.762.000

Kjærstein Steinar Haugen (45) 3.474.000

Veum Per (72) 3.257.000

Steine Anders (31) 3.092.000

Skjerdal Olav Person (50) 2.985.000

Håland Erling Jan (56) 2.964.000

Sønnerheim Kaare (80) 2.850.000

Mead Nathaniel Platt (48) 2.575.000

Aas Jens Meidell (71) 2.380.000

Veum Kåre (66) 2.327.000

Wangen Torstein (65) 2.321.000

Solhaug Jon Arne (42) 2.164.000

Håland Gjertrud (52) 2.094.000

Midje Johnny (44) 1.986.000

Ryum Dagrunn (53) 1.975.000

Veum Anders (84) 1.877.000

Sviggum Leif Nitter (62) 1.862.000

Thorrud Hans Petter (70) 1.853.000

Veum Oddvar (63) 1.849.000

Underdal Leif Inge (49) 1.847.000

Frambø Gjert Olai (93) 1.751.000