Stavanger tingrett bekrefter overfor Aftenbladet.no at Lunde Gruppen AS, som er morselskapet i Johs Lunde konsernet, leverte inn konkursbegjæring klokken 09.20 onsdag morgen. Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

I møte — Jeg vet at Lunde Gruppen har begjært oppbud, og ikke mye mer. Nå må vi forsøke å konsolidere oss sette sammen et arbeidslag, slik at vi får kontroll på det som brenner mest. Dette er en voldsom stor konkurs, sier Bie til Aftenbladet.no onsdag formiddag.

Han var da på vei til et møte med ledelsen i Lunde Gruppen. Møtet ble holdt i Advokatfirmaet Vierdals kontorer i Stavanger, der Bie har sin arbeidsplass.

— Nå må vi forsøke å konsentrere oss om det som er mest faretruende for oss. Vi må få reddet både arbeidsplasser og selskapsstruktur så langt det går an, sier Bie.

Lunde Gruppen hadde ved utgangen av 2009 en samlet gjeld på nær 1,4 milliarder kroner. Hva størrelsen på gjelden i selskapet var ved konkursåpning onsdag, hadde ikke Bie oversikt over.

Morten Berg i møte Daglig leder Morten Berg i Lunde Gruppen AS var onsdag morgen i møte med bostyrer og gruppen han nå setter sammen for å håndtere konkursboet.

— Berg vil nok bistå oss veldig tett de nærmeste dagene. Han kan veldig mye om konsernstrukturen. Jeg forventer, og han vil nok også være villig til, å gi oss drahjelp og faktum og redegjørelser.

— Når vil du vite mer?

— Det blir jo i dagene som kommer. Dette er et puslespill, sier bostyrer Fredrik Bie til Aftenbladet.

Hemmelig møte Forrige mandag gikk datterselskapet Johs Lunde Marine Group AS til skifteretten, og Bie ble da oppnevnt som bostyrer. I boet har Nordea bank et krav på 240 millioner kroner. Lånet fra Nordea var sikret med et pant i Lunde Gruppen på 250 millioner kroner. Siden har Bie fått bostyreoppdrag i en rekke datterselskaper i Lunde Gruppen.

Søndag var det et hemmelig møte mellom bankene Nordea, Handelsbanken, Sparebanken Vest og Sandnes Sparebank om Lunde Gruppen. Alle de fire bankene har gitt lån og kreditter til Lunde Gruppen. I og med konkursen onsdag, fremstår det nå tydelig at møtet som var kommet i stand på initiativ fra advokat Erling Ueland, ikke klarte å bli enige om en fredning av Lunde Gruppen.

Stavangermannen Johannes Lunde (42) var eneeier av selskapet, som var engasjert i eiendom, fritidsbåter, transport og en rekke andre mindre aktiviteter.

Tirsdag var det varslet at et av datterselskapene, Verktøy Gruppen AS med flere datterselskap, også ville begjære oppbud. Tirsdag ble det åpnet konkurs i et av disse datterselskapene, Rogaland Verktøy AS på Bryne. Selskapet hadde åtte ansatte.

Det er uvisst hva som vil skje med Lunde Gruppens søsterkonsern Johs Lunde Invest AS. Også dette konsernet er heleiet av Johannes Lunde.

Johannes Lunde har ikke svart på Aftenbladets henvendelser onsdag.