I går kveld fikk hun ja fra sitt eget styre. Nå gjenstår bare vedtak i generalforsamllingen 6. mai og tilsvarende vedtak i OBOS sine organer før klokkene kan ringe.

Før nyttår skal fusjonen være en realitet, og navnet på den nye enheten i bergensregionen blir OBOS StorBergen.

— Styrker oss

— Jeg er helt sikker på at vi nå styrker oss betydelig som boligbyggelag i regionen, sier Anne Gine Hestetun som i snart seks år har vært adm. direktør i StorBergen boligbyggelag.

Hun står på tomten til StorBergens nye prosjekt ved Store Lungegårdsvann, Møllestranden. Der skal det komme 69 nye boliger, som nå også OBOS sine medlemmer kan søke på.

Hun sier at størrelse er utrolig viktig, både på grunn av strengere plankrav fra myndighetenes side og bankenes krav til finansiering.

— Både plan- og bygningsloven og alle mulige andre plankrav stiller stadig økte krav til kompetanse, som er utfordrende for en liten organisasjon. Å løfte store utbyggingsprosjekter krever også økte krav til egenkapital. Begge deler gjør det vanskelig for små boligbyggelag å fortsette som før, sier Hestetun.

Vestbo glapp

Den samme filosofien lå til grunn da hun fra januar til juni i fjor arbeidet intenst for å få til en fusjon mellom fire boligbyggelag på Vestlandet. Planen var da at StorBergen skulle gå sammen med Vestbo i Bergen, Bo i Vest i Førde og Årdal Boligbyggelag.

Den ble ikke noe av. Hestetuns forståelse er at planene var godt forankret i tre av lagene, men ikke i Vestbo.

— Da det kom til stykket stilte de krav som i realiteten ville bety at Vestbo var i førersetet. Det kunne ikke de andre styrene godta.

Fridde til Mæland

— Jeg brukte da sommeren til å nullstille meg. I våre strategiske planer lå et klart punkt om at restrukturering var nødvendig. Basert på tidligere bekjentskap og kunnskap om OBOS inviterte jeg derfor adm. direktør Martin Mæland til Bergen 2. oktober i fjor.

Ifølge Hestetun overbeviste han de styrende organene i StorBergen om at de og OBOS hadde mange fellesnevnere, ikke minst samme verdisyn og samfunnsengasjement.

Siden den tid har det gått fort, med møter mellom ledergruppene og noteutvekslinger. 12. februar sa styret i StorBergen ja til å starte forhandlinger. De kom i gang 3. mars, og allerede nå er beslutningen tatt.

360.000 totalt

Nå går altså StorBergen med sine nesten 20.000 medlemmer inn i OBOS som fra før har nesten 340.000 medlemmer.

En av de store fordelene Hestetun trekker frem er at hennes medlemmer nå får forkjøpsrett helt på linje med OBOS sine i hele det store nye boligbyggelaget, som tilsammen vil forvalte 186.000 boliger.

— OBOS er etter hvert blitt en landsdekkende aktør, med hovedtyngden av sin boligmasse i storbyene og spesielt Oslo.

I tillegg til forkjøpsretten og et betydelig utvidet boligtilbud trekker hun også frem fordelesprogrammet til OBOS innenfor kultur, idrett og rabattavtaler som et viktig pluss.

Stor tomtereserve

Når OBOS og StorBergen slår seg sammen, får de også en stor slagkraft som nybyggingsaktør i bergensområdet.

— Hvis vi tar med det som kan bli byggeklart de neste fem-seks årene, vil det sammenslåtte selskapet nå få en tomtereserve som er stor nok til å bygge 4000 nye boliger i bergensområdet.

Denne reserven fordeler seg med 2300 fra StorBergens tomtelager og 1700 fra OBOS.