StatoilHydro har hemmelige planer for et testanlegg for CO2-fangst på Herøya. Teknologien kan bli brukt til å rense kraftverket på Mongstad.

Det skjer samtidig som selskapet, sammen med staten og andre partnere, er i full gang med å bygge et testsenter på Mongstad (TCM) til en kostnad av 5,3 milliarder kroner. Det skal stå ferdig i 2011.

Hensikten med anlegget på Herøya i Porsgrunn er, ifølge skriftlig informasjon Bergens Tidende har, å «teste ut ny teknologi for fangst av CO2». Herøya-anlegget vil ifølge planen brukes i en avgrenset periode på ett år hvor ulike driftsforhold skal testes.

BT er kjent med at anlegget er planlagt i hemmelighet fordi det innebærer en mulig teknologisk løsning som trolig kan gjøre det rimeligere å bygge fullskala renseanlegg — eksempelvis til gasskraftverket på Mongstad.

SFT er kontaktet StatoilHydro skriver at «det nærmer seg en fase hvor det skal tas en beslutning om realisering av prosjektet».

— Vi har ikke tatt noen beslutning om å bygge testriggen på Herøya. Vi jobber med å sjekke forskjellige metoder for fangst av CO2. Det inkluderer en testrigg, sier StatoilHydros informasjonsleder Heidi Bente Hoel.

Hoel ønsker ikke å gi noen konkrete opplysninger om prosjektet, heller ikke hvilke selskaper som er partnere.

StatoilHydro har kontaktet Statens forurensningstilsyn for å få avklart om selskapet må søke om utslippstillatelse, og hvilke utslippskrav som vil settes til et slikt anlegg.

— Vi har akkurat grepet fatt i saken, og har ennå ikke vurdert den, sier seksjonssjef Harald Sørby i SFTs klimaavdeling.

Vil ikke svare StatoilHydro vil ikke svare på spørsmål om hvorfor ikke testingen kan foregå på Mongstad, og hvorfor det ikke er aktuelt å vente på at testsenteret står ferdig.

— Det har jeg ingen kommentar til, sier informasjonsleder Heidi Bente Hoel.

Audun Rødningsby i miljøorganisasjonen Zero sier at «vi hele tiden har vært kritiske til byggingen av testanlegget på Mongstad».

— Vi har ment at statens finansielle muskler burde bli brukt til umiddelbart å bygge et fullskalaanlegg - ikke til et testanlegg. Pilotanlegg bygges det mange av i hele verden, sier Rødningsby.

Han peker på at StatoilHydro selv har sagt at testsenteret på Mongstad har en begrenset verdi i arbeidet med å redusere kostnadene ved rensing.

Varslet regjeringen StatoilHydro advarte i vår regjeringen om at testsenteret «har begrenset fleksibilitet til å teste andre teknologier enn de det nå planlegges for, uten at det påløper betydelige merkostnader». Selskapet mener at det «må forskes på og utvikles alternative teknologier til de som i dag er planlagt testet i TCM».

Statens eget selskap for håndtering av CO2-spørsmål, Gassnova, har sagt at testsenteret på Mongstad bør hasom ambisjon å:

  • Teste, verifisere og demonstrere CO 2-fangstteknologier.
  • Redusere kostnader ved fullskala CO 2-fangst.