Kommunen inngår en avtale med Statoil om å leie ut en grusbane på Petedalsmyra til parkering.

Leieinntektene brukes til å anlegge kunstgress på Sandslibanen.

Fikk munnkurv

Bystyrets kontor mente at avtalen var unntatt offentlighet av forretningsmessige årsaker. Til slutt ble det åpen debatt — så lenge ingen i salen refererte fra avtalen.

I forbindelse med Statoil ASA sin utbygging på Sandslihaugen, vil selskapet frem til 2014 ha behov for midlertidige parkeringsplasser og ber om å få benytte grusbanen på Petedalsmyra.

Til gjengjeld skal Statoil dekke kostnadene ved å oppgradere den kommunale Sandslibanen med kunstgress. Prosjektet er estimert til 6 millioner kroner.

Vedtatt

Bystyret vedtok i kveld prosjektet, med mange godord.

Men selve avtalen mellom Statoil og kommunen, får offentligheten ikke se.