Høsten 2010 ble kvinnen ble ansatt i en midlertidig stilling som økonomimedarbeider ved hjerteavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Hennes far, Jan Erik Nordrehaug (64), er øverste leder på avdelingen. Han sitter også i Helse Bergens toppledelse.

Siden har datteren fått fornyet engasjementet flere ganger. Dette er i strid med Helse Bergens personalreglement, som sier at ektefeller, samboere eller andre med nære eller personlige relasjoner ikke skal jobbe i samme arbeidsmiljø.

Ble ikke utlyst

Nordrehaug skal ikke i tilstrekkelig grad ha klarert ansettelsene med sine overordnede. Personal— og organisasjonsdirektør Trond Søreide sier at han ikke var klar over forholdet før BT stilte spørsmål.

Nå får saken konsekvenser:

— Ansettelsen er ikke i tråd med våre retningslinjer, og vedkommendes kontrakt blir ikke fornyet når den går ut i mars, opplyser Søreide.

Ansettelsen er ikke i tråd med våre retningslinjer, og vedkommendes kontrakt blir ikke fornyet Personal- og organisasjonsdirektør Trond Søreide

Han sier at Helse Bergen ser alvorlig på saken, og at undersøkelsene rundt forholdet ikke er ferdig. Så langt er det brakt på det rene at:

Nordrehaug ikke signerte datterens kontrakt selv. Det gjorde hans underordnede. Søreide sier at det naturlige ville ha vært at Nordrehaug ba en av sine overordnede signere.

Datterens stilling ikke ble utlyst, slik hovedregelen for stillinger i Helse Bergen er.

Får konsekvenser

Senest i mars i fjor gjennomgikk toppledelsen i Helse Bergen egne rutiner for ansettelser, der personlige relasjoner står sentralt.

— Var ikke Nordrehaug klar over regelverket?

— Dette er ikke i tråd med våre retningslinjer. Utover det vil jeg ikke kommentere det, sier Søreide.

- Får dette noen konsekvenser for ham?

— Vi ser alvorlig på saken, men hvordan vi følger opp dette, ønsker vi ikke å kommentere i media, sier personaldirektøren.

Han begrunner reglementet med at det kan oppstå habilitetsspørsmål og problemer med arbeidsmiljøet, når to personer i nære relasjoner jobber sammen.

- Kortvarig behov

Jan Erik Nordrehaug har vært øverste leder for hjerteavdelingen i 15 år. Han er en høyt respektert professor og spesialist i hjertemedisin. Han forklarer at datteren ble ansatt fordi det oppsto et akutt behov høsten 2010.

Datteren var akkurat ferdig med sin økonomiutdanning, da hun ble oppringt av en av Nordrehaugs underordnede. Hun ble spurt om hun kunne steppe inn. Det kunne hun.

— Det var et akutt og kortvarig behov, men så kom det stadig flere oppgaver. I ettertid ser jeg at vi kunne ha vært nøyere med papirmøllen i dette, sier Nordrehaug.

- Konfererte du med direktør Stener Kvinnsland eller andre overordnede i forbindelse med ansettelsen?

— Det har ikke vært noe hemmelighold rundt dette, og vi har sendt arbeidskontraktene til de riktige instanser. Utover det vil jeg ikke kommentere dette.

Venter reaksjon

Avdelingsdirektøren bekrefter at han er kjent med personalreglementet.

- Hva tenker du om signaleffekten av at du som en del av foretaksledelsen bryter reglementet?

— Jeg synes jo selvsagt ikke det er noe kjekt.

Han venter en form for reaksjon fra ledelsen, men vet ennå ikke hva den kommer til å bli.

Personaldirektør Trond Søreide presiserer at Nordrehaugs datter var kvalifisert for jobben, og at hun selvsagt kan søke andre stillinger i Helse Bergen.

— Man er ikke uønsket som arbeidstaker i Helse Bergen, fordi man har et slektskap her, men det må håndteres i ryddige former, sier Søreide. Ledelsen i Helse Bergen vil nå gå en ny runde i alle avdelingene på sykehuset for å forsikre seg om at personalreglementet er kjent.

Ødelegger dømmekraften

Personlige relasjoner kan ødelegge for den profesjonelledømmekraften, sier professor Paul Gooderman ved Norges Handelshøyskole.

-Spørsmålet om habilitet gjelder uansett om det er midlertidige eller permanentestillinger. Du kan ikke være med og beslutte at ditt eget barn skal få enstilling, i alle fall ikke i offentlig sektor, sier Gooderman.

Hanuttaler seg generelt, og ikke om den spesifikke saken på Haukeland. Han sierdet ikke er unaturlig at man i større virksomheter finner slektninger, men atdet er viktig at de jobber i ulike avdelinger og prosjekter.

Umulig å være objektiv

Nårto nære slektninger jobber i samme avdeling, kan det gå ut over arbeidsmiljøet.Det gjelder særlig om den ene er sjefen til den andre.

ProfessorWilliam Brochs-Haukedal ved NHH er ekspert i ledelse og organisasjonspsykologi.Han mener på generelt grunnlag at det er viktig å unngå at folk i nære relasjonerjobber sammen, både av hensyn til dem selv og til deres kolleger. Det er ikketil å unngå at noen får tilgang til informasjon som de i kraft av egen stillingnormalt ikke ville ha fått.

-De kan få informasjon som kan brukes til å skaffe seg fordeler. Selv om detikke skjer, så kan det bli tolket på den måten, sier Haukedal.

Detkan også oppstå konflikter der den ene parten er involvert. For den andre blirdet umulig å forholde seg objektiv til det som skjer. En annen utfordring er iet forhold det én er sjef og den andre er underordnet.

Dårlig arbeidsmiljø

Iet sjefsforhold vil de involverte tilhøre ulike miljø, noe som kan skapevansker i arbeidsmiljøet. Noen kan bli mistenkt for å ha oppnådd fordeler sombedre jobb eller høyere lønn på grunn av sin relasjon.

-Kan man ikke stole på at folk kan ordne opp i dette selv?

-Det har jeg ingen tro på. De organisatoriske kreftene i arbeidslivet er veldigsterke. Man kan være så intelligent man vil, men tror man at man kan snakke seggjennom dette, tar man feil, sier Haukedal.

Nordrehaugs datter har ikke svart ikke på BTs henvendelser.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

HENTET INN: Kvinnen fikk et engasjement på hjerteavdelingen høsten 2010, som en av farens nærmeste medarbeidere. Hun fikk også fornyet engasjementet flere ganger.
SEAN MELING MURRAY