Kredittvurderingsbyrået mener risikoen for at landet ikke vil klare å betale ned på lånene sine, har økt betraktelig.

– Etter vårt syn øker sannsynligheten for at Hellas vil komme til å restrukturere sin gjeld på en måte som, i henhold til betingelsene satt av Hellas' offisielle kreditorer, vil resultere i ett eller flere mislighold, sier Mark Tierney i S&P.

Hellas mener byrået overser regjeringens tiltak for å unngå problemer med å oppfylle låneforpliktelsene, samt grekernes generelle vilje til å planlegge sin fremtid i eurosonen, het det i en uttalelse fra det greske finansdepartementet mandag.

Nedjusteringen lover ikke godt for EUs planer om å tvinge private eiere av greske statsobligasjoner til å bidra til en ny hjelpepakke for Hellas, ved å godta forsinkede nedbetalinger.