Konsernsjef Helge Lund har meddelt styret i Statoil at han vil fratre stillingen som konsernsjef, opplyser selskapet i en børsmelding.

Lund slutter i selskapet etter eget ønske, og skal over i en stilling som konsernsjef i et annet internasjonal olje— og gassselskap.

Styret har konstituert Eldar Sætre som konsernsjef med umiddelbar virkning.

– Jeg vil takke Helge Lund for hans store innsats for Statoil gjennom ti år. Statoil er blitt et sterkere selskap under hans ledelse. Tiåret har vært preget av forbedret sikkerhet, betydelig internasjonal vekst og sterk utvikling av norsk sokkel. Leteresultater og avkastning for aksjonærene har vært blant de beste i industrien, og selskapets integritet og verdimessige plattform er styrket, sier Svein Rennemo, styreleder i Statoil.

Tar over britisk gasselskap

Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil vil ikke si noe om hvilket selskap Lund skal begynne å jobbe for.

— Dette selskapet vil sende ut en børsmelding klokken åtte, sier Lindbæk jr. til BT.

Klokken åtte sendte det britiske oljeselskapet BG Group ut en børsmelding til London Stock Exchange hvor de skriver at Helge Lund overtar som toppsjef fra 2. mars neste år.

BG Group opplyser på sine nettsider at de er aktive i mer enn 20 land, og at selskapet ansetter mer enn 5200 personer fra 70 ulike land.

Mens Statoil har en markedsverdi på rundt 100 milliarder dollar, er BG Group priset til rundt 70 milliarder.

Lukrativ lønnsavtale

— Jeg ser frem til å bli en del av organisasjonen og jobbe med BGs folk for å utvikle selskapets fulle potensial, sier Helge Lund, ifølge meldingen.

Helge Lund vil få en fastlønn på 1,5 millioner pund, hvilket tilsvarer om lag 15,7 millioner norske kroner.

Lund har også en bonusordning som gjør at han kan tjene inntil det dobbelt av fastlønnen i bonus. Dermed kan han få en bonus på 30 millioner på toppen av fastlønnen på 15. Det gir en totalutbetaling på hele 45 millioner kroner.

— Bonus på 200 prosent av grunnlønn er ikke uvanlig i store, europeiske petroleumsselskaper, sier Statoil-analytiker Teodor Sveen Nilsen i Swedbank First Securities til BT.

Avtalen innebærer også en rekke andre, gunstige vilkår, heriblant rundt fem millioner kroner for at Lund må flytte på seg. En langsiktig bonusordning kan også gi svært store utslag på Lunds konto. I tillegg kan Lund over fem år gjøre seg fortjent til en aksjepakke som har en verdi på 125 millioner kroner.

Gir seg etter ti år

— Helges merittliste snakker for seg selv. Han har bygget en utviklings- og produksjonsportefølje i verdensklasse i Statoil, og selskapet er viden anerkjent for sin tekniske ekspertise, finansielle utførelse og sterke verdibaserte kultur, sier styreleder Andrew Gould i BG Group, ifølge børsmeldingen.

Lund tiltrådte i stillingen som konsernsjef i Statoil 16. august 2004. Han har ledet Statoil gjennom fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassdivisjon.

— Det har vært et privilegium å lede Statoil gjennom ti svært spennende år. Dette er et selskap med utrolig mange dyktige medarbeidere. Jeg vil takke alle, både for samarbeidet og innsatsen de hver dag gjør for Statoil. Vi har skapt verdier for Statoils aksjonærer og samfunnet, samtidig som vi har styrket vår ressursbase på norsk sokkel og internasjonalt, sier Lund i børsmeldingen.

- Må holde fast på kuttplaner

— Jeg tar til etterretning at Lund forlater Statoil, men stiller meg undrende til at han velger å gjøre det akkurat nå, sier president i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Trond Markussen, i en pressemelding.

— Innen olje og gass er det for tiden redusert aktivitet, oppdrag går til utlandet og konsekvensen er mange nedbemanninger. Det er mye vi skulle sett Statoil gjorde annerledes, sier Markussen.

NITO er blant annet redd for at petroleumskompetansen i Norge forvitrer.

Statoil-analytiker Teodor Sveen Nilsen i Swedbank First Securities sier han ikke tror Lunds avgang vil få store konsekvenser for aksjekursen.

— Det viktigste er at de ikke går fra strategien sin. De må holde fokus på kostnadsdisiplin, kostnadskutt, cashflow og avkastning på kapitalen, sier Nilsen.- Kostnadskutt er nødvendig, og denne strategien tror jeg er veldig godt forankret i toppledelsen og styret, sier analytikeren.