DnB NOR Bank ASA har solgt 10,5 millioner av sine aksjer i Hurtigruten ASA. Før salget hadde banken en eierandel på 6,42 prosent, den er nå redusert til 3,29 prosent.

Samtidig har selskapet Periscopus AS, eid av Trygve Hegnar, kjøpt 26,7 millioner aksjer i Hurtigruten. Hegnar er styreleder i Hurtigruten og eier etter dette 26,4 prosent av aksjene.

Hurtigruten har i flere år slitt med dårlig økonomi og sviktende passasjertall.

I fjor fikk selskapet et underskudd på minus 28,5 millioner kroner, noe som var atskillig bedre enn det selskapet og administrerende direktør Olav Fjell selv forventet ett år tidligere.

Blant tiltakene som er blitt igangsatt for å få økonomien på rett kjøl, er store nedbemanninger både i Norge og Europa, innhenting av ny egenkapital, utleie av skip og økt fokus på kjernevirksomheten.

Hurtigruten ble etablert i 1893. Konsernet har 1800 fast ansatte, og største aksjonærer er Nordlandsbanken, Sparebanken Nord-Norge og Sparebanken Narvik med rundt en tredjedel av aksjene.