- Hadde det vært tilgang på flere, ville vi nok ansatt dem. Men det er knapphet på ingeniører, derfor må det jobbes for å få tak i de beste, sier administrerende direktør Morten Leikvoll.

Femdoblet

I en brennhet offshorebransje har omsetningen steget fra 22 til 100 millioner på ett år. I 2013 skal salgstallene vokse enda mer. 200 millioner kroner er inntektsmålet, fordelt på 250 ansatte. Den langsiktige planen er å ha 400 ansatte innen 2015.

- Greier dere å beholde lønnsomhet i en så kraftig vekstperiode?

- Hittil har vi holdt en margin på rundt seks prosent. Målet er å skape en solid lønnsomhet. De beste i denne bransjen har en resultatmargin på rundt ti prosent, sier Morten Leikvoll. Han forklarer at bransjen baserer seg på store langsiktige avtaler.

Head Energy tilbyr ingeniørtjenester til oljeindustrien. Både oljeselskaper, drillingselskaper og kontraktører som Statoil, KCA Deutag og Aker, står på kundelisten.

Må by opp betingelsene

I fjor kom det ti nye medarbeidere inn dørene hver måned. Og det fortsetter i samme tempo.

- Det blir mange jobbintervjuer?

- Ja, vi har folk som jobber med rekruttering på fulltid. Samtidig er det rift om ingeniører, slik at det er ikke alltid flust med kvalifiserte kandidater.

- Hva skjer med lønnsbetingelsene i et så hett marked?

- Det er klart at det er veldig få som skifter jobb og går ned i lønn. Og vårt mål er ha de beste for å kunne være attraktive for kundene våre. Vi fokuserer på totalpakken der andre goder som er viktige inngår. Slik som kompetanseutvkling, pensjon, forsikring og andre velferdsgoder. Men det er klart at vi må være med markedet og tilby høyere lønn for å kapre de beste. Det kommer vi ikke unna.

RASK VEKST: Administrerende Morten Leikvoll får ti nye kolleger i måneden for tiden.