• Jeg har et bra nettverk, sier Inge Tangerås.

Bergen og omland havnevesen har ansatt en ny leder for «Fjord Line-prosjektet». I forbindelse med at Fjord Line flytter virksomheten til Jekteviken, må området tilrettelegges for dette.

Til å lede prosjektet ansatte havnedirektør Inge Tangerås sivilingeniør Tor Børresen. De to er ikke ukjente for hverandre. Fra før sitter de begge som eiere i selskapet Herdabrei AS, hvor de eier 30 prosent hver. Tangerås er styreleder i selskapet, mens Børresen er oppført som styremedlem.

Tangerås legger ikke skjul på bekjentskapet da BT konfronterer ham.

— Vi er begge aksjonærer i et lite utbyggingsselskap som har lite aktivitet. Så ham kjenner jeg, ja. Det er derfor jeg har leid ham inn, for jeg vet hva vi trenger og hva han kan gi. Med slike tjenestekjøp er det en fordel å kjenne kvaliteten på den man kjøper fra.

LES OGSÅ:

Sjekket i markedet

Havnedirektøren bekrefter samtidig at oppdraget er ikke utlyst, slik at andre kunne deltatt i konkurransen om pengene. Tangerås mener det ikke var behov for det, siden omfanget av kontrakten er på rundt 400.000 kroner.

Havnen var også kraftig på etterskudd i prosjektet, ifølge Tangerås.

— Fjord Line har uttrykt dyp bekymring for fremdriften. For meg var det viktig å komme på rett spor igjen. Jeg kontaktet en prosjektleder jeg vet er dyktig, og som jeg visste var tilgjengelig. Han har lang erfaring som prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen.

Tangerås sier selv at han tok noen telefoner i markedet, uten å finne personer som var like bra kvalifisert.

— Denne typen ressurser er normalt slukt inn i næringslivet.

Havnedirektøren påpeker at saken ble lagt frem for styrelederen i havnen.

— Siden det var en bekjent av meg forhørte jeg meg med min overordnede, styreleder Ole Lysø, og fikk godkjennelse.

Husker ikke

Lysø sier til BT at han husker at Tangerås orienterte ham om oppdraget, men at han ikke kan huske om han ble fortalt at de to eide et selskap sammen.

— Jeg fikk vite hvem som ble hyret inn, og hva han hadde drevet med. Dette var helt i forbifarten, og jeg tenkte ikke mer på det. Dette var en jobb som måtte gjøres, og da trengte vi noen til å gjøre den, sier Lysø.

- Ble det tatt opp om oppdraget burde lyses ut på anbud?

— Nei, ikke så jeg kan huske. Jeg er ikke vant til å tenke på alle slike detaljer, men overlot det til havnedirektøren, sier Lysø.

Tangerås presiserer at han ikke engasjerte Børresen på grunn av bekjentskapet, eller fordi Børresen har behov for arbeidet.

— Det er rett og slett at vi har behov for den typen ressurser. De ressursene var absolutt ikke tilknyttet havnevesenet fra før av.

Tor Børresen sier til BT at han ikke ser noe dramatikk i denne saken. Utover det vil han ikke kommentere forholdet.

Bekrefter vennskap

Børresen er ikke den eneste bekjente som Tangerås har hentet inn. HLM Arkitektur er hentet inn som en del av oppdraget med ombyggingen av driftssentralen på havnen.

- Er du venn av den daglige lederen i HLM Arkitektur, som er hyret inn til oppdraget med ombyggingen av «Tårnet»?

Jeg har ikke noen protokoll å vise til i denne saken. Inge Tangerås

— Ja. Jeg har et bra nettverk. Når behovet er stort, og tidsfristene knappe, trekker jeg på folk jeg vet hva står for. Er de faglig gode nok, og kapasitetsmessig ledig, så engasjerer jeg dem. Så fremt det er innenfor fullmaktene mine og lovens grenser.

Ifølge Tangerås selv er ikke oppdraget verdt mer enn mellom 40.000 og 60.000 kroner. Heller ikke her er det gjennomført noe konkurranse.

Ikke skriftlig dokumentasjon

Selv om oppdrag under en halv million kroner ikke må utlyses i en nasjonal anbudskonkurranse, skal det alltid være konkurranse om offentlige anskaffelser. Ved alle anbud over 100.000 kroner skal det også lages en protokoll, for å kunne etterprøve anskaffelsen.

— Jeg har ikke noen protokoll å vise til i denne saken, sier Tangerås, og opplyser at han ikke var klar over at det skulle lages her.

Han er ikke fremmed for å lage en protokoll.

— Vi lagde en slik protokoll da vi hentet inn informasjonstjenester nylig, så det kan vi lage når det gjelder denne anskaffelsen også.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

FORSVARER PRAKISEN: Inge Tangerås