— Det er ingen tvil om at næringsområdet på Ågotnes er viktig for oljeindustrien, sier Amir Sasson, førsteamanuensis og kluster-forsker på Handelshøyskolen BI om forsyningsbasen Coast Center Base (CCB).

Sasson skryter uhemmet av CCB-basen på Ågotnes i Fjell kommune.

— Med testmulighetene som er på basen, er det Vestlandets svar på NASA. Det hadde vært mer krevende for mange bedrifter å realisere større marine prosjekter uten miljøet og teknologien basen tilbyr, sier Sasson.

Han peker på intern konkurranse og kompetanseoverføring som de viktigste effektene som kommer fra næringsklyngen.

Bevisst satsning

Foruten tradisjonell basevirksomhet har CCB-konsernet satset på vedlikehold av rigg, kaianlegg, vindkraft og – ikke minst – tilrettelegging for undervannsmiljøet.

For å lokke til seg den beste kompetansen på området, ga de vekk gratis kontorplass til subsealeverandøren FMC i 1992.

— Det er kanskje den smarteste strategiske beslutningen vi har tatt, sier Kurt R. Andreassen, administrerende direktør i CCB.

Undervannsselskapene er selv tydelig på at basen er viktig for virksomheten.

— Det er fra CCB vi styrer all aktivitet i Nordsjøen, sier Trygve Arnesen, direktør for support i FMC.

Selskapet har, sammen med Aker Solutions, 60 prosent av det globale markedet på vedlikehold av undervannsinstallasjoner.

— Undervannsteknologi er et fremtidsrettet område, hvor Norge er i spissen internasjonalt.

Trenger kompetanse

Den positive utfordringen for CCB-området og bransjen er at de trenger nyutdannede med en tilknytning til bergensregionen.

— Miljøet kan ikke hvile på Trondheim og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Da klarer man ikke å trekke til seg de beste, sier BI-forsker Sasson.

Men bergensmiljøet har allerede løsningen klar. I 2007 kom det skreddersydde ingeniørstudiet på Høyskolen i Bergen på plass, og i fjor ble mastergraden etablert. Samtidig samarbeidet bedriftene tett med andre forskningsmiljøer.

— For å ta klyngen et skritt videre må forskning og arbeidsplasser være tett knyttet mot hverandre, slik som miljøet på Ågotnes har fått til, sierTrond Olsen, daglig leder i ekspertsenteret NCE Subsea.

Gullkantede kriseår

Veksten på CCB-basen begynte på 70-tallet, samtidig med oljeeventyret i Nordsjøen. Næringsbygg og blikktak okkuperer allerede den 650 mål store tomten, og selskapet er i gang med å rydde plass til ytterligere utvidelser.

— Vedlikehold og tilsyn til riggene må gjøres med jevnlige mellomrom, og oppdragene går i sykluser. Finanskriseårene har vært rekordår for oss, sier CCB-direktør Andreassen.

I 2009 hadde selskapet en omsetning på én milliard kroner, og et resultat før skatt oppunder hundre millioner. De gode resultatene skyldes i stor grad riggmarkedet, som står for 60 prosent av omsetningen.

— Når vi får en riggkontrakt, går flagget til topps herfra og helt inn til Bergen, sier CCB-direktøren. Han anslår at rundt 5000 arbeidsplasser er berørt av oppdragsmengden på basen.

Undervannsgevinst

— Da jeg jobbet her på 80-tallet, var det planlagt å avvikle driften av flere plattformertidlig på 2000-tallet. Nå er tidshorisonten utvidet, for å si det forsiktig, sier Andreassen.

CCB-basens bonustid kan de i stor grad takke den teknologiske utviklingen i oljebransjen og undervannsmiljøet for.

— Bransjen er på vei bort fra de store plattformene, og installerer mer direkte på havbunnen. Det forlenger utvinningstiden. Gratis kontorer på 90-tallet har gitt god uttelling når man i dag ser hvordan dette miljøet har utviklet seg, sier Andreassen.