Prosjektet tar sikte på å redusere skadevirkningene på fisk og bekjempe resistensutvikling hos lus, skriver Fiskeri— og Havbruksnæringens Landsforening i en pressemelding.

Samtlige havbrukere i Norge har gått sammen for å koordinere tiltakene. Handlingsplanen ble lagt fram på Buarøy sør for Flesland utenfor Bergen mandag.

Innen utgangen av 2012 skal det være etablert et kontrollregime i havbruksnæringen. Dette skal bidra til varig bærekraftig balanse mellom sjømatproduksjon og forekomsten av

lakselus i forhold til villfisk.

En nasjonal koordineringsgruppe skal lede arbeidet, og regionalt og lokalt skal

koordinatorer arbeide tett sammen med sjømatprodusenter og fiskehelsetjenester for å

redusere lusemengdene og etablere kontrollregimet.

I tillegg retter havbruksnæringen søkelyset på forskning og utvikling av nye og forbedrede virkemidler.

Både tiltak og delmål kan bli endret underveis med nye erfaringer og kunnskap. Planen skal bidra til samhandling for å få kontroll med lakselus.