Ricks-gruppen har siden romjulen i fjor vært i strid med utleierKnut Jørgen Hauge på Zachariasbryggen.

Hauge har som følge avuenigheter med Ricks ønsket å kaste dem ut fra bygget fra og medmars 2012, hvor Ricks har drevet utestedene Bryggekanten, Wave ogSun Z.

I dag kom det dom i saken.

Får bli

Ricks får bli på Zachariasbryggen, og overtar også uteserveringenpå Pianobaren og Havariet, som i dag er drevet av utelivsgruppenKJS.

KJS sin opprinnelige leieavtale utløp 30. april i år, men bleforlenget til 31. desember som følge av konflikten med Ricks.

— Ricks er tilfreds med resultatet og at de får lov til å fortsetteleieforholdet på Zachariasbryggen, sier advokat Arne ChristianLandsvik, som representerer Ricks i saken.

— Det er dette vi harpåstått hele tiden. Vi har fått medhold ialt det vesentlige, og overtar frontlokalet.

Vil legge saken bak seg

For Ricks har det vært utfordrende at tvisten har pågått så lenge som den har.

— Vi håper man kan legge dette bak seg, jobbe fremover for å utvikle eiendommen videre og fokusere på at leietaker tjener penger, sier advokat Arne Christian Landsvik, som representerer Ricks i saken.

Også Knut Jørgen Hauge er tilfreds med at saken nå har fått en avslutning.

— Det avgjørende for oss har vært å få de avtalte leieinntekter og de garantier som følger de inngåtte avtaler. Vi har aldri kritisert Rick-gruppen for ikke kunne drive serveringssteder, og oppsigelsen av leiekontrakten hang sammen med manglende leie og garantistillelse, sier Hauge.

— Det har vært en fullstendig unødvendig sak, og den har ikke gitt andre resultater enn det partene måtte forvente. Dersom Ricks-gruppen etterlever dommen, gjør opp utestående, betaler løpende leie og stiller 12 måneders bankgaranti, er det helt uproblematisk for oss å fortsette det vennlige og konstruktive samarbeidet vi hadde før denne saken ble et tema. Det viktigste for oss er at Zachariasbryggen er et serveringssted med høy kvalitet og leietakere som bidrar til å gi gjestene gode og varierte opplevelser.

Kranglet med tomteeier

Det er ikke bare med leietakerne Knut Jørgen Hauge har kranglet. Også med tomteeier Geir Hove har det vært konflikt, hvor stridens kjerne var hva som ville skje når den nåværende festeavtalen går ut til sommeren. Skrekkscenariet som har vært skissert for Hauge, har vært at han da risikerte å måtte selge bygget til tomteeierne for teknisk verdi, som vil være langt under markedspris.

13 desember kom en avgjørende voldgiftsdom i den bitre striden, og Hauge ble sikret å forbli på Zachen til 2015.