Justisministeren vil styrke politiets innsats mot datakriminalitet gjennom et eget datakrimsenter ved Økokrim. Datakrimsenteret skal være politiets nasjonale ressurs på dette området.

— Foruten de direkte økonomiske tap som ofrene for datakriminalitet påføres, svekker datakriminalitet tilliten til elektroniske kommunikasjons- og transaksjonssystemer, sier justisminister Hanne Harlem i en pressmelding fra Justis- og Politidepartementet.

Politiets Datakrimsenter bygger videre på den etablerte virksomheten til datakrimteamet ved Økokrim. Senteret skal styrke kunnskapen og politiets operative evne ved bekjempelse av datakriminalitet.(Origo)