Den nye regjeringen venter et underskudd på statsfinansene på hele 96 milliarder danske kroner neste år, en vesentlig økning i underskuddet fra den forrige regjeringens statsbudsjett på 85 milliarder kroner.

Regjeringen til Helle Thorning-Schmidt ser også for seg større dansk arbeidsledighet med en topp på 167.000 ledige. Det er 6.000 flere enn i den tidligere regjerings plan fra august.

Først etter sommeren nesten år ser den nye sentrum-venstre-koalisjonen for seg at arbeidsledigheten gradvis faller.

Global uro

Finansminister Bjarne Corydon ser de økonomiske utfordringene sammen med uroen i den internasjonale økonomien.

— Eksporten vår har hittil holdt dansk økonomi oppe, men også den er nå gått tilbake. Det hjemlige forbruket står fortsatt i stampe, og man må konstatere at den forrige regjeringens innsats ikke har virket, sier han og legger en del av ansvaret på forgjengerne.

— Derfor er det viktig at vi gjør en aktiv innsats nå, sier han.

Investeringer

For å få fart på veksten igjen vil regjeringen gjennomføre sin plan om en såkalt kickstart av økonomien. Regjeringen planlegger investeringer for nesten 11 milliarder danske kroner i 2012 og 8 milliarder kroner i 2013.

Pengene skal blant annet gå til utbygging av veier og jernbane. Regjeringen håper investeringene skal skape nye arbeidsplasser.

— Med dette budsjettet tar vi et oppgjør med passiv politikk og skaper nye arbeidsplasser og ny optimisme - selv om det skjer mot et dystert bakteppe, sier Corydon.