— Det er ikke slik at jo flere som kjører buss, jo mer tjener vi, sa finansdirektør Øystein Disch Olsrød i Tide ASA da han innledet selskapets resultatpresentasjon under arrangementet Hordaland på børs torsdag morgen.

Med et glimt i øyet, siktet finansdirektøren til nye overføringssystemer for transportselskaper som utfører kollektivoppdrag.

— Det er snarere slik at jo flere som kjører buss, jo høyere vedlikeholdskostnader får vi, sa Olsrød, til lett humring fra salen.

Fra minus til pluss

Men selv om mange tar bussen, kan Tide nå glede seg over gode tall.

Inntektene i andre kvartal ble 564 millioner kroner, mot 488 millioner i samme periode for ett år siden. Driftsresultatet ble også snudd fra et lite underskudd i andre kvartal i fjor, til tre millioner i pluss i år.

Finansdirektøren tilskriver omsetningsøkningen til oppkjøp av et dansk rutebilselskap og en ny kontrakt på Nordmøre som har en verdi på over en halv milliard kroner over ni år.

Tide er nå Danmarks tredje største busselskap. Den danske delen utgjør nå om lag én tredel av Tide-konsernets totale virksomhet, mot rundt én firedel for ett år siden.

Tror på sammenslåinger

Konsernsjef Roger Harkestad vil bli enda større.

— Vi er en offensiv aktør. Vi har til hensikt å vokse i dagens marked, sier Harkestad.

Tide har i dag en markedsandel på 17 prosent i det norske bussmarkedet som er anbudsutsatt.

Nettbuss er den største aktøren med en markedsandel på 27 prosent i dette markedet. Totalt er det seks større aktører i det norske markedet.

— Har ikke vært bærekraftig

Tide har i likhet med de andre aktørene vært gjennom tøffe år siden det norske bussmarkedet ble anbudsutsatt.

— Vi har tapt 120 millioner før skatt de to siste årene. Det er typisk for bransjen. Dette har pr. dags dato ikke vært en bærekraftig næring. Men vi ser lysere tider og at det fremover blir bedre, sier Harkestad, og viser blant annet til at alle politiske partier sier at de ønsker å satse kollektivt.

Ifølge Harkestad, vil den lave inntjeningen tvinge frem sammenslåinger.

Finansdirektør Øystein Disch Olsrød forteller at den underliggende driften i Tide nå også er positiv.

— Vi er i ferd med å få til ting som har vært litt krevende tidligere, sier han.

resultat / Tide ASA

  2. kv. -14 2. kv. -13
Driftsinntekter 564 488
Driftsresultat 12 4
Res. før skatt 3 -3

Tall i mill. kr.