Ordfører Trude Drevland er kjent for å holde poengterte og morsomme taler. Hun gir mye av seg selv i talene, men utkast til halvparten av de 200 talene hun har holdt det siste året, er skrevet av ordførerens faste taleskriver Erling Dahl jr.

— Jeg har vært opptatt av at jeg skal formidle noe når jeg er ute og representerer byen, og ikke bare komme med svada. Det er ikke slik at jeg ikke kan skrive selv, men det er òg et spørsmål om å ha tid nok til å være til stede, sier Drevland.

For å kunne si ja til flest mulig oppdrag, har hun valgt å sette bort deler av taleskrivingen til Dahl.

— Hadde jeg ikke fått andre til å skrive talene, ville jeg ikke kunnet si ja til så mange oppdrag, sier Drevland.

- Ikke vært noe å skjule

Hun har takket nei til å ha en politisk rådgiver, slik de foregående ordførerne hadde. Rådgiverne skrev også taler for ordføreren.

— Jeg har understreket overfor forretningsutvalget at jeg har spart penger ved ikke å ansette en politisk rådgiver. I den gjennomgangen har jeg også nevnt at vi kjøper tjenester utenfra, og i den grad utvalget følger med, vil de være kjent med det.

- Har du informert forretningsutvalget om at du kjøper taler utenfra?

— Har jeg ikke vært detaljert på det, må jeg bare beklage, men det har ikke vært noe mål å skjule at det har skjedd.

- Hvorfor har du valgt Erling Dahl?

— Erling Dahl har kunnskap på et bredt felt, og han skriver godt. Jeg mener han har levert og det til overmål.

Fikk hjelp til Charles-talen

Drevland presiserer at det Dahl leverer er utkast til taler.

— Når jeg skal holde talen, er det jeg som setter rammen og bestemmer hva som skal tas opp. Deretter skriver Dahl et utkast, og så bearbeider jeg dette slik at det passer min form og slik at mine meninger kommer godt frem.

Blant taleutkastene Dahl har levert var ordførerens festspilltale, og talen hun holdt da prins Charles besøkte Bergen i sommer.

- Ordførerens kontor har kjøpt slike tjenester for 200.000 kroner. Har andre fått forespørsel om levere taler?

— Etter at innkjøpene har nådd denne størrelsen, har jeg tatt initiativ til at det avholdes en minikonkurranse i tråd med kommunens regelverk for kjøp av tjenester, sier Trude Drevland.

Ordføreren sier at det ikke bare er henne som nyter godt av Dahls tjenester. Også varaordføreren og enkelte av kommunalrådene har fått utkast til taler fra Dahl.

Ukjent for Schjelderup

Kommunalråd Harald Schjelderup, som òg er Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, sier han ikke har fått taleutkast fra Dahl de gangene han har representert kommunen.

— Jeg var ikke klar over at ordføreren kjøpte taler, men jeg vet heller ikke om det er noen grunn til å reagere så veldig på dette. Ordføreren har svært mange representasjonsoppdrag i løpet av året. Hun har heller ikke besatt stillingen som politisk rådgiver. At hun da velger å kjøpe disse tjenestene, har jeg forståelse for.

- Burde hun ha informert om dette?

— Det ville vært naturlig å orientere forretningsutvalget, sier Schjelderup.

Da BT snakket med Drevland i går var hun på Fylkesmannens årlige møte med ordførerne i Hordaland. Da holdt hun takk for maten talen. Den skrev hun selv.