— Vi har snakket med russiske båter som også driver fiske etter snøkrabbe her. Men de prøver bare å villede oss for å beholde de beste områdene selv.

Trikset er ikke ukjent for skipper Birkeland, som i øyeblikket drar teiner mellom små flytende isfjell helt øst i Barentshavet.

Spår storfiske

De ni vestlendingene ombord i ringnotsnurperen fra Austevoll driver prøvefiske etter snøkrabbe i dette iskalde området langt til havs. Hovedhensikten er å teste om dette fiskeriet kan bli en attåt-næring for rederiet. Ekspertene ved Havforskningen tror den krabbearten som er fremmed i våre farvann, kan bli et viktig fiskeri også i Norge om en del år.

Foreløpig har vi her til lands bare sett Hansen-brødrene bedrive dette fiske i TV-serien «Deadliest Catch» på Discovery.

Finnes spredt

— Vi er i lærefasen der vi prøver og feiler, og er ikke kommet så langt at vi kan slå oss på brystet og skryte av noe som helst, sier skipperen. Han og mannskapet har prøvd teinene på ulike dyp, med ulike bunnforhold, og har latt dem stå i sjøen i kortere og lengre perioder.

Så langt har Birkeland konkludert med at snøkrabben står spredt utover mange plasser.

Åtte-ti i hver teine

— I snitt har vi kanskje fått åtte-ti krabber i hver teine som har stått ute to til tre dager. Men det varierer fryktelig. I noen teiner har vi bare en, mens i andre kan vi ha både tolv og tretten, sier Birkeland.

Da snakker skipperen om hannkrabber på over 500 gram. Hunnkrabbene er så små at de kryper ut igjen. Dermed bevares reproduksjonen.

Må kjøles ned

Ombord lagres de levende krabbene i to tanker.

— Her har vi pumpekapasitet til å skifte sjøvann som sikrer at krabben får nok oksygen. Når vi nærmer oss land, må vi også bruke kjøling av tankene, sier Birkeland.

Snøkrabbene tåler ikke temperaturer over 6,5 grader. Derfor blir kjølingen og tilgangen på oksygen, for å få krabben levende til land, en viktig erfaring å høste fra dette prøvefisket.

Leverer tirsdag

— Foreløpig ser det utfordrende ut å få økonomi i dette fisket. Men det er fryktelig spennende, og det er den viktigste drivkraften vår, sier Talbor-skipperen.

Han vil ikke garantere at de gjentar dette krabbefiske neste år. - Det koster mye å rigge båten for dette, men vi må uansett vente til dette prøvefiske er ferdig før vi konkluderer, sier Birkeland.

Han ønsker ennå ikke å si eksakt hvor mange tonn snøkrabbe Talbor har i tankene akkurat nå. Men etter planen skal ringnotsnurperen til Aker Seafoods mottak i Kjøllefjord tirsdag for å levere sin første snøkrabbefangst.

KVELDSMAT: Krabben ble senere kveldsmat for skipperen ombord. Nokså fristende...
Arne Birkeland
image2.jpeg
Arne Birkeland
bilde.JPG
Arne Birkeland