Den børsnoterte utstyrsleverandøren TTS Group fra Bergen fikk i årets tredje kvartal et resultat før skatt på 24 millioner kroner. I samme periode i fjor hadde selskapet et underskudd på hele 43 millioner kroner.

Fra i fjor har omsetningen økt med hele 30 prosent, til 849 millioner kroner.

— Økt aktivitet og positive resultater i Energy-divisjonen er hovedårsaken til resultatforbedringen, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Samtidig påpeker TTS at inntjeningen i "Port and Logistics"-divisjonen er vesentlig lavere enn i fjor.

Fra -55 til +9

Som BT tidligere har skrevet har TTS Group i løpet av det siste året fått et skred av nye kontrakter innen olje- og energidivisjonen. Selskapet skriver selv at de har fått et gjennombrudd i Kina og Brasil.

Energidivisjonen leverer blant annet boreutstyr, multifunksjonelle rigger og kraner og vinsjer til offshorebruk.

I tredje kvartal hadde energidivisjonen alene et driftsresultat før avskrivninger på 9,4 millioner kroner. I fjor viste resultatet et underskudd på 55 millioner kroner. Det sier litt om den enorme snuoperasjonen dette markedet har vært gjennom.

Eurotrøbbel gir økt usikkerhet

TTS var blant selskapene som virkelig fikk svi av den globale finanskrisen i 2008 og 2009. Nå merker de også at det er ruskevær i omgivelsene rundt dem.

— De finansielle utfordringene knyttet til eurosamarbeidet skaper økt usikkerhet og kan påvirke ordreinngangen på kort og mellomlang sikt, skriver ledelsen i kvartalsrapporten.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde TTS en ordrereserve på 5,1 milliarder kroner. Bare i løpet av tredje kvartal kom det nye ordrer på 1,8 milliarder.

resultat / TTS Group

  3. kv. -11 3. kv.-10
Driftsinntekter 849 648
Driftsresultat 40,5 -19,3
Res. før skatt 24,0 -42,7

Tall i millioner kroner