I mange år har du kunnet levere selvangivelsen på internett, eller på SMS om du vil. Staten har for lengst lansert MinID, som sikrer trygg omgang med dine personopplysninger på nett.

Men i det digitale Herrens år 2011 må du fortsatt vente på skattekortet sendt pr. post. Du må selv huske å levere det til din arbeidsgiver, slik du gjorde i fjor og året før der igjen.

Husker du det ikke, blir du straffet med 50 prosent skattetrekk.

Det må være lov å spørre:

Hvorfor?

Sikkerhet

— Vi må ha sikkerhet for at hovedkortet bare havner hos én arbeidsgiver, sier prosjektleder Petter Håndlykken i Skattedirektoratet.

Frikortordningen blir lettere å administrere med papirkort, siden skattyteren kan få med seg skattekortet til ny arbeidsgiver hvis de ikke har overskredet frikortgrensen.

— Da skriver arbeidsgiver bare på restsaldoen, sier Håndlykken.

Snart er det slutt

Men også denne delen av vårt kontakt med det offentlige skal digitaliseres. Håndlykken har vært med på å utarbeide forslaget til digitale skattekort.

— Det blir som en elektronisk billett som arbeidsgiver henter direkte hos skatteetaten. Du som arbeidstaker blir fortsatt informert, enten elektronisk eller pr. brev, sier Håndlykken.

Skattedirektoratet håper å ha elektroniske skattekort på plass innen inntektsåret 2013.

De største arbeidsgiverne får allerede i dag en elektronisk kopi av skattekortet. Du må likevel levere skattekortet fysisk til arbeidsgiver. Lov- og forskriftsendringer må til før digitale skattekort kan innføres.

Glemmer du skattekortet i januar, kan arbeidsgiver bruke skattekortet for desember, opplyser Håndlykken. Men hvis du ikke leverer kortet innen rimelig tid, blir du trukket 50 prosent skatt.

Trekkes du for mye, ser du ikke pengene igjen før i juli 2012.

Skatter du skattekortet ditt? Eller vil du ha det elektronisk? Si din mening!