— Juli er en viktig måned for oss, og sol gagner ikke våre besøkstall, forteller administrerende direktør Svein Anders Dahl i VilVite – Bergen Vitensenter AS.

Derfor håper han på en regnfull sommer, slik at målet for årets besøkstall oppnås.

— I fjor hadde vi 112.000 besøkende, 7,7 prosent mer enn året før. I år ligger vi foran budsjettet på 115.000 besøkende, men med en strålende sommer kan det bli vanskelig likevel, sier Dahl.

Store planer

— Hvis alt går som det skal vil vi runde 500.000 i november eller desember. Det må selvsagt markeres, avslører han.

Men før den tid skjer det mye på VilVite. I november åpner den første store vandreutstillingen de selv har vært med på å produsere.

— I samarbeid med et nederlandsk og et belgisk vitensenter utvikler vi nå en utstilling som skal ha premiere her i Bergen 4. november. Deretter skal utstillingen til Nederland, så til Belgia, før den skal ut på det åpne europeiske markedet. Å samarbeide med erfarne vitensentre har lært oss mye.

— Hva handler utstillingen om?

— Jeg kan si såpass at tittelen vil skape undring, sier Dahl hemmelighetsfullt.

Tøff økonomi

Siden første driftsår har vitensenteret holdt utgiftene stabile, så også i fjor.

— Vi er en nystartet virksomhet. Med erfaring vil vi kunne hente ut effektiviseringsgevinster, noe vi har gjort i disse årene, sier Dahl.

Målet for selskapet er å gå i null, siden det ikke utbetales utbytte til eierne. Samtidig vil de gjerne ha overskudd for å bygge opp egenkapitalen. To emisjoner i 2010 sørget for at egenkapitalen igjen er positiv etter et underskudd i 2008.

— Det er veldig viktig for oss å vise at vi har en positiv egenkapital. Men inntektskategorien «sponsor, profilering og gaver» er på fallende kurve, så vi håper det regionale næringslivet har lyst til å engasjere seg i større grad, sier han.

En annen tøff utfordring for det kunnskapsrike senteret er forutsigbarhet i finansieringen.

— Vi driver en virksomhet som mottar bidrag avhengig av politiske beslutninger, så det blir fra budsjettår til budsjettår. I 2009 ble det på initiativ fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av vitensentrene i Norge. Konklusjonen var at vi er kommet langt på kort tid, og at mye er oppnådd med ubetydelige statlige midler. Evalueringen anbefalte statlige tilskudd som tilsvarer en tredel av driftskostnadene. Vi mottar cirka 10 prosent, forteller Dahl.

Samfunnsnyttig

Før Dahl startet i Bergen Vitensenter jobbet han i Deloitte, eller det han selv omtaler som «storbedriftsverden».

— Jeg har jobbet mye med transaksjoner mellom virksomheter og samfunn. Jeg har dristet meg til å prøve å beskrive dette for oss også i et samfunnsnytteregnskap. Det viser at vi får 13,4 millioner kroner fra samfunnet, men gir 19,7 millioner kroner tilbake gjennom direkte og indirekte betalinger. Det betyr at vi, med konservative anslag, ga et positivt bidrag til samfunnet på 6,3 millioner kroner, sier Dahl.

I dette regnskapet har han inkludert verdien av skoleelevers besøk på senteret, men ikke verdien av fritidsbesøkende. I 2010 sto fritidsbesøkende for 70 prosent av besøket.

Barn og ungdom utgjorde i fjor 63 prosent av besøket.