— Jeg har stor ydmykhet for det som har vært, men mitt budskap er at vi nå skal se fremover, sier Nina Skage.

I januar vil hun etterfølge Ole Hope, som tidligere i år trakk seg fra direktørstillingen ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hope ble i 2010 ansatt som direktør for å foreta en omorganisering av NHH, men møtte kraftig motstand fra en del ansatte.

14 professorer signerte tidligere i år et bekymringsbrev mot den sittende ledelsen.

En rapport fra revisjonsselskapet PwC fortalte senere om tette nettverk på siden av de offisielle organene ved høyskolen.

«Det er en kultur for at mange mennesker blir involvert i saker som de kun delvis eller ikke er en direkte part i, på grunn av at informasjon spres gjennom nettverk og uformelle kanaler», skrev PwC.

- Ikke typisk for NHH

Skage sier hun ikke har fulgt saken spesielt tett, men at hun vil sette seg godt inn i PwC-rapporten.

— Styret har jobbet godt med dette og fulgt opp rapporten, sier Skage.

— I rapporten står det blant annet om uformelle nettverk, en tradisjon for omkamper om beslutninger og ansatte som ikke nødvendigvis er veldig autoritetstro. Hvordan vil du forholde deg til dette?

— Dette er ikke unikt for NHH. Det er veldig vanlig i næringslivet, og noe jeg har vært borti flere ganger, sier Skage.

- Vet hva ledere ser etter

Nina Skage er født i Oslo, men flyttet til Bergen da hun var syv år, og har således dialekten i orden når hun overtar roret ved byens akademiske flaggskip. Hun jobber i dag som integrasjonsdirektør i Rieber/Orkla, og har vært i konsernledelsen i tidligere Rieber & Søn siden 2008.

— Hva vil du ta med deg av erfaring fra matkonsernet Rieber og til kunnskapsbedriften NHH?

— Jeg har alltid hatt en fascinasjon for å koble det praktiske og det teoretiske. Jeg tror all min businesserfaring er verdifull nå når man skal videreutvikle en skole som har satt seg høye mål om å bli en ledende skole i Europa. Videre vet jeg hva ledere ser etter når de ansetter, og studentene er jo det produktet skolen produserer, sier Skage.

Studerte selv i USA

Selv om Skage tok sin egen siviløkonomgrad ved St. Cloud State University i Minnesota i USA, har hun hatt omfattende kontakt med NHH, og blant annet vært styremedlem og styreleder i Administrativt forskningsfond (AFF).

— Jeg har også holdt en god del forelesninger på NHH om alt fra merkevarestrategi til HR-strategi.

Når det gjelder driften ved skolen, innrømmer hun med én gang at hun ikke kjenner skolen så godt fra innsiden.

— Det må jeg sette meg inn i. Men jeg opplever NHH som veldig spennende og som et faglig læringssted med høyt kvalifiserte studenter. Jeg har selv ansatt mange fra NHH.

Første kvinne

— Hvordan mener du NHH skal nå målet om å bli blant Europas ledende handelshøyskoler?

— Det er litt for tidlig for meg å ha konkrete uttalelser om det. Men sett fra et næringslivståsted, tror jeg det er mye spennende som skolen kan videreutvikle seg på. Forskning i kombinasjon med et tettere samarbeid med næringslivet kan være en vei.

Skage blir den første kvinnelige direktøren ved NHH. Med tanke på at godt over 40 prosent av studentene er kvinner, vil noen gjerne hevde at det var på tide.

Selv sier Skage at hun ikke er opptatt av at hun er første kvinne som skal lede den tidligere mannsbastionen.

— Jeg håper det er kvalifikasjonene mine og erfaringen min som har vært avgjørende, sier hun.