— Vi har med på å innføre Finansportalen som gir økt informasjon og egne rutiner som gjør det lettere og billigere å bytte bank. Dersom det ikke fører til at flere bytter, er det grunn til å se på om disse tiltakene virker etter hensikten, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet.

— I fjor byttet fem prosent av kundene hovedbankforbindelse. Hvordan vurderer du konkurransen i bankmarkedet?

— Bytting av leverandør er en indikator på hvor god konkurransen er. Og vi hadde håpet at denne andelen skulle øke blant bankkundene. Samtidig er marginene til bankene jevnt synkende. Det tyder på at konkurransen er hard og tiltagende, sier Jostein Skaar.

OK i forsikring

Av norske forsikringskunder var det 16 % som byttet selskap i fjor. Det mener Konkurransetilsynet viser at konkurransen er god.

— I skadeforsikring ser det ut til at markedet fungerer bra. Innen livsforsikirng har vi vært mer bekymret fordi det er langt færre selskap som konkurrerer, sier Jostein Skaar.

I mobilmarkedet er Konkurransetilsynet mest opptatt av at det nå kommer et tredje mobilnett i Norge bygget av Network Norway/Tele2. — At en av ti bytter mobilselskap er en forholdsvis bra frekvens. Vi tror de aller viktigste for konkurransen her er etableringen av et tredje nett, slik at vi får mer konkurranse i dette leddet, sier Jostein Skaar.

Sjekk strømprisen

I kraftmarkedet har Konkurransetilsynet laget sin egen prissammenligning.

— Vi etablerte prissammenligningen for å gi et spark i sluttbrukermarkedet. Folk har ikke vært vant til å handle spotpriskontrakter, men nå er andelen 40 % som har slike. Det betyr at utviklingen går i riktig retning.

— Men det er klart at forbrukerne her må bli mer bevisste på hvilke avtaler og hvilke leverandører de har når det gjelder strøm, sier Jostein Skaar.