Les også:

Det er fortsatt en politisk isfront mellom Kina og Norge. Arbeidet med en handelsavtale står helt fast. Neste forhandlingsrunde skulle etter planen funnet sted i Kina for fem måneder siden.

— Fra norsk side ønsker vi å bringe forholdet til Kina tilbake til det aktivitetsnivået vi hadde tidligere. Det mener vi er i både norsk og kinesisk interesse. Vi merket oss kinesiske reaksjoner på fredsprisen og at dette fortsatt preger kinesiske holdninger. Vi håper vi kan komme viktige skritt videre i de bilaterale forbindelsene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

— Har dere fått noen signaler på videre arbeid med handelsavtalen?

  • Vi avventer fortsatt kinesisk klargjøring om opplegg for gjennomføring av den neste forhandlingsrunden. Fra norsk side er vi rede til å videreføre forhandlingene.

— Har dere noen dialog med de norske selskapene som sier de opplever vanskeligere forhold i Kina etter fredsprisen?

  • Vi konstaterer at arrangementer og ulike typer samarbeid er blitt kansellert eller utsatt etter fredsprisutdelingen. Vi er i stadig kontakt med norske selskaper og interesser i Kina. Vi ser et blandet bilde – ikke entydig negativt, men samtidig tegn på klare kinesiske markeringer. Vi vil fortsette vårt arbeid for å støtte norske bedrifter i Kina, sier Støre.

Den norsk-kinesiske menneskerettsdialogen har pågått hvert år siden 1997, oftest ved rundebordsmøter. Hva som skjer i år er uvisst.

  • Det har ikke kommet noen indikasjoner fra Kina om at menneskerettighetsdialogen ikke vil bli gjennomført i år, men vi må ha realistiske forventninger til dette. Vi ser at de etablerte dialogene mellom Kina og andre land fortsetter som før og avskriver heller ikke en dialogrunde i Norge i år, sier Støre.