Men amerikanske fagfolk er skeptiske. Selskapene som produserer personlige datamaskiner — PC-er - er inne i en dyp krise, og tror markedet for så vel ny maskinvare som nye programløsninger langt på vei er mettet.

— Det er skapt mye ståk rundt denne lanseringen. Men Windows XP og den beslektede Office XP utgjør bare forholdsvis små forbedringer i forhold til forgjengerne, og mulige kunder bør vurdere dem grundig før de bestemmer seg for en oppgradering, lyder analyseselskapet Gartner Dataquests råd til sine klienter.

Maktmisbruk?

Trusselen om straffetiltak både fra amerikanske myndigheter og fra EU henger fortsatt over hodet på Microsoft, når programvaregiganten torsdag sender XP ut på markedet. Kritiske røster hevder lanseringen viser at Microsoft ikke har lært noe av rettsprosessen der selskapet er blitt beskyldt for å utnytte sin enorme makt i datamarkedet på utilbørlig vis.

— Med Windows XP fører selskapet sin ulovlige, konkurransefiendtlige praksis videre, og Microsoft skader dermed amerikanske forbrukere, het det i en rapport som en alliansen av forbrukerorganisasjoner i USA la frem i september.

Anklagene viser at konsernets vansker langt fra er over, selv om Microsoft har unngått en tvungen oppløsning i mindre selskaper.

En amerikansk ankedomstol avsa i slutten av juni kjennelse for at Microsoft hadde opptrådt som ulovlig monopol. Domstolen kom samtidig frem til at fjorårets berømte rettslige ordre fra dommer Thomas Penfield Jackson om tvangsoppløsning av konsernet ikke var berettiget, og at saken skal behandles på ny i en annen og lavere rettsinstans.

Milliardlansering

Databrikkeprodusenten Intel - som i likhet med Microsoft er en suveren global markedsleder på sitt område - har gått sammen med programvarekonsernet om en storstilt lanseringskampanje for Windows XP. Denne kampanjen er kostnadsberegnet til en milliard dollar, eller nærmere ni milliarder norske kroner.

Atskillige fagfolk tviler på om innholdet i den nye pakken holder alt den glitrende innpakningen lover.

— Det er ikke gitt at selskaper og privatpersoner blindt bør følge Microsofts forsøk på å få markedet til å danse etter deres pipe i en endeløs strøm av oppgraderinger, skrev Gartner Dataquest i sitt nyhetsbrev denne måneden.

Microsoft-sjefen Bill Gates forsvarer seg og sitt selskap med at de bare lytter til kundenes ønsker. (NTB)