En gruppering av interessenter har siden i vår planlagt en ny passasjer— og lasteforbindelse til sjøs mellom Hordaland/Rogaland og Nord-England. Det får Bergens Tidende opplysninger om fra flere hold.

Fordi alt ennå ikke er på plass, er ingen av interessentene villige til å snakke om planene. Det handler blant annet om børsnoterte selskaper som ikke kan oppgi sensitive opplysninger før kontrakter er undertegnet.

Warberg kjenner detaljene

Det er utrolig viktig at Englandsbåten kommer tilbake

Trude Dreveland

På henvendelse fra BT bekrefter imidlertid reiselivsdirektør Ole Warberg at han er blitt informert om planene. Og at de virker langt mer reelle enn tidligere planer som samtlige har strandet.

Warberg har siden 2008 vært prosjektansvarlig for en offentlig finansiert prosjektgruppe som har arbeidet i inn- og utland for å få gjenåpnet den viktige båtforbindelsen mellom Vestlandet og England. Nå kan mye tyde på at arbeidet har båret frukter.

— Dette handler om sensitive opplysninger som jeg ikke kan gå i detaljer om. Jeg vil for enhver pris ikke ødelegge for et prosjekt som kan føre til at englandsbåten blir innført igjen, sier Warberg.

Han bekrefter at en såkalt tung gruppering nå virker sannsynlig.

— Men ingenting er avklart ennå, sier han.

Etter det BT forstår, forhandles det nå om et skip som kan settes inn i farten fra neste år.

Det politiske miljøet i Bergen har også hørt om at en ny gruppering forsøker å få gjeninnført englandsbåten.

— Vi kjenner til deler av saken. Blant annet at det må en del tilpasninger til fra havnemyndighetenes side. Formelt er planene ennå ikke blitt en sak for havnestyret, men jeg kan bekrefte at jeg i havnestyret i Bergen torsdag vil stille spørsmål om dette, sier medlem av havnestyret, varaordfører Trude Drevland (H).

Fritak fra avgifter?

Hun vil ta opp et forslag tidligere fremmet av reiselivsdirektøren. I en rapport fra desembr 2010 foreslår Warberg at havnemyndigheter i England og Norge bør vurdere fritak av avgifter i inntil tre år for nye ruter fra utlandet til Norge. Han viser til en tilsvarende modell fra Avinor om flyruter.

Å få ned store kostnader ved losavgifter og havneavgifter er viktig for dem som vil forsøke å etablere en ny rute. Disse kostnadene har ofte vært tungen på vektskålen når andre har gitt opp.

Warberg understreker overfor BT at kostnadssiden har vært tema i diskusjonene med alle dem som har vist interesse for ny englandsfart de siste tre årene.

Den siste englandsruten ble lagt ned 1. september 2008. Da ga det danske rederiet DFDS opp kampen mot billige flypriser.

Betydelig nedgang

I sin rapport fra 2010 konkluderte Warberg med at manglende englandsrute var en katastrofe for reiselivsnæringen i Hordaland og Rogaland, med 90.000 tapte gjestedøgn bare i 2009.

Samme år anslo PricewaterhouseCoopers (PwC) at en ny englandsrute kan bli lukrativ hvis man benytter mindre skip enn de folk flest forbinder med englandsbåten. Det er trolig dette den nye grupperingen nå legger opp til.

Hva synes du om planene? Si din mening under!