I Ulrikstunnelen har Jernbaneverket alt etablert eit nytt radiosamband til personalet på toga. Dette er utforma slik at mobilnett-selskapa kan hekta seg på. Telenor reknar no på om togpassasjerane er snakkesalige nok til å gjera investeringa lønsam.

Det nye radiosambandet er eit av tryggleikstiltaka som Jernbanetilsynet har kravt i den 7670 meter lange tunnelen mellom Bergen og Arna stasjonar. Dei andre tiltaka er lys inne i tunnelen og radiosamband på naudfrekvensen til brannvernet sine røykdykkarar.

Arbeida er no gjennomført og snart kan tilsvarande anlegg også settast i drift på den lengste tunnelen på Vossebanen, den 8043 meter lange Trollkonatunnelen mellom Dale og Bolstadøyri, opplyser regiondirektør Truls Erik Hegrenæs til Bergens Tidende.

Tryggleikskrava er enda tøffare for Finsetunnelen, som tilliks ned Liertunnelen på Drammensbanen er i overkant av ti kilometer lang. Inne i tunnelen vest for Finse er det laga to branntrygge og gasstette rom. Dit kan passasjerar evakuerast i naudstilfelle.

Krav om sikkert radiosamband, også inne i tunnelar, er sett fram av Jernbanetilsynet for heile jernbanenettet. Jernbaneverket har satsa på systemet GSMR. Dei tre første bokstavane er godt kjende i mobiltelefon-bransjen, og R-en står for Railway.

Investeringa er så stor at pengane må løyvast over fleire statsbudsjett. Men om eit par år vil det meste av jernbanenettet få dekning. Då er det opp til Telenor og andre aktørar om dei vil ta kostnaden med å henga seg på.