Hver dag krysser fergen MF Ole Bull fjorden mellom Breistein og Valestrandsfossen 66 ganger.

På turene over fjorden slippes det i løpet av ett år ut 1188 tonn CO2 og 20 tonn NOx, tilsvarende utslippet til 600 bensinbiler.

Det kan det nå bli en slutt på. Osterøy Ferjeselskap har opplegget klart for en elektrisk drevet ferge, som kan bygges og leveres innen halvannet år.

Trenger tilskudd

Det eneste som mangler er nødvendige tilskudd til å dekke merkostnadene ved elektrisk drift, som er beregnet til 4,5 millioner kroner. I dag driver selskapet uten offentlig støtte.

En søknad fikk i mars tommelen ned fra fylkesutvalget. Men etter at Transnova før helgen ga tilsagn til et tilskudd på 7,3 millioner kroner, ser det lysere ut for fergedriften.

— Dette er fantastisk gode nyheter, særlig fordi vi fikk summen vi søkte om. Dette tyder på at vi har fått et kvalitetsstempel fra det offentlige, som vi håper igjen kan føre til at fylkeskommunen gir driftsstøtte, teknisk sjef i OFS, Ove Normann, til Bygdanytt.

Støtte fra De Grønn

OSF vil nå på ny be fylkeskommunen behandle søknaden. .

Fergen skal leveres av Fjellstrand, bygges i aluminium og kan bygges om til dieseldrift dersom elektrisk drift ikke skulle fungere.

Tom Sverre Tomren i Miljøpartiet De Grønne er glad for støtten til OFS.

— Elektrifisering av fergestrekningen vil innebære en betydelig reduksjon i CO2-utslippene. Dette vil være et vesentlig bidrag for at Hordaland fylkeskommune skal kunne nå målsettingene som Fylkestinget har satt i klimaplanen. Vi vil tilrå at fylkestinget gir driftsstøtte i tråd med søknaden fra OFS, sier han.

Hva mener du om batterifergen?

FEST: M/F Ole Bull ble feiret med brask og bram da den ble satt inn i sambandet Breistein-Valestrandsfossen. Nå kan det synge på siste vers for fergen som drives uten offentlige tilskudd