Kommunikasjonsansvarlig Anette Karlsen er fornøyd, fordi Hansa Borg Bryggerier puster danskeide Ringnes i nakken.

– Vi her på Kokstad er kjempefornøyd med at vi tar markedsandeler fra ”danskene” i Oslo.

Også rent økonomisk er Hansa Borg på hogget. Ifølge Karlsen var året 2008 historisk godt.

– Men vi tjener ikke mer enn vi må. Fortjenestemarginen i denne bransjen er ikke blant de høyeste, sier hun.

I fjor hadde bryggeri— mineralvann- og vannprodusenten på Kokstad solid fremgang. Driftsinntektene økte fra 1.081 til 1.240 millioner kroner, mens resultat før skatt gikk fra 42 til 63 millioner kroner.

– Jo, Ringnes er landets største, medgir Karlsen, men vi er landets største norskeide, og haler stadig innpå Ringnes.

Det løsnet i juli

Finanskrisen får skylden for at salget i hele bransjen gikk ned årets fem første måneder. Brussalget gikk ned 2,8 prosent, øl ned 3,2 prosent og vann hele 10,1 prosent.

– For oss har året så langt vært en konsolideringsfase hvor vi på desimalen har hatt den samme markedsandelen. Men i juli løsnet det skikkelig. 2. juli kjørte vi ut det største kvanta egne produkter så lenge Hansa har eksistert, i alt 700.000 liter vann, brus og øl av Hansa, Olden- og Borg-merkene fra lageret her på Kokstad, forteller Anette Karlsen.

Hun opplyser at i løpet av de to første dagene i juli gikk det ut 500.000 liter mer enn på samme tid i fjor.

– Hvorfor gjør Hansa Borg det bedre enn de øvrige i bransjen?

– Vår filosofi er sterk regional satsing som basis for vår nasjonale utfordrerrolle. En kombinasjon av fokus både på nasjonale og lokale merker innen øl, brus og vann står sentralt i markedsføringen, sier Karlsen.

Sterk økning i Oslo

– Dere har økt i Oslo de siste årene?

– Ja, i løpet av fem år har vår markedsandel i hovedstadens uteliv økt fra 20 til 30 prosent. Oslo er en smeltedigel av mennesker. Derfor er de ikke så lokalpatriotiske som i de øvrige store byene som Bergen, Kristiansand og Trondheim. Og det er nok hovedårsaken til at vi øker så mye i hjemmemarkedet til Ringnes.

I alt økte salget hos de fem største brus— vann- og ølprodusentene i 2008 med 10 prosent i hele det norske markedet. Hansa Borg økte med 16 prosent. I kroner økte omsetningen fra 4.531 millioner til 4.968 millioner. Bergensbryggeriet selger nå mer øl utenfor Vestlandet enn innen Vestlandet.

Bekymret bransje

Med tanke på årene fremover ser Karlsen med bekymring på myndighetens avgiftspolitikk og konsekvensene av den.

– Med få ukers varsel, uten dialog med bryggeri- og drikkevareaktørene, ble produktavgiften for alkoholfrie drikker som er tilsatt sukker eller søtning, inklusive vannprodukter, økt med hele 62 prosent.

– Denne vesentlige endringen i rammevilkårene gjennomføres i en tid der bransjen allerede er sterkt svekket på grunn av nedgangstider og korte skjenketider på utestedene. Denne avgiftsøkningen legges på toppen av Europas allerede høyeste avgiftsnivå for alkoholfrie drikker, sier Karlsen.