Oppfordringen fra Kløver Eiendom, som eier de to kjøpesentrene Xhibition og Kløverhuset, er at alle gir en krone pr. besøkende i den uken som katastrofen inntraff.

For Kløver Eiendoms to kjøpesentre betyr det at Redd Barna får 100.000 kroner rett på konto 8200.01.05453, «Handel for Haiti».

— Vi oppfordrer alle våre kjøpesenterkolleger, og handelsnæringen generelt, til å være med på kronerullingen vi nå setter i gang, sier Tommy Hansen, administrerende direktør i Kløver Eiendom.