— Urettferdig

— Det er en urettferdig regel og mange over 26 år kan ikke være så aktiv som de ønsker, fordi det blir for dyrt, sier Ole Bjarte Austevoll.

Han er en av protesebrukerne som driver ulike former for idrett og er helt avhengig av spesialproteser til aktivitetene. 41-åringen må betale alt selv.

— Vi tror at de kommer til å fjerne denne regelen. Det er jo helt idiotisk, så her må man bare skjære gjennom å få det gjort. Det krever bare litt politisk mot, sier Nils Odd Tønnevold i Momentum, pasientforeningen for protesebrukere.

Vil fjerne regelen

Nils Odd Tønnevold har i mange år jobbet for å få 26 års-regelen fjernet gjennom foreningen Momentum. Han ble selv skadet i en trafikkulykke for 25 år siden og måtte ha dobbel amputasjon. Han har både en leggprotese og en lårprotese.

— Jeg var student og gjorde unna studiet på normert tid tross ulykke, rehabilitering og mye annet dritt, og jeg bestemte meg for at dette aldri skulle bli noen unnskyldning til å ikke gjøre ting. Det er viktig å holde seg i form og kanskje vi snakker om rundt 100 personer som har dette behovet for spesialprotese, sier han.

Tønnevold synes Ole Bjarte Austevoll, som syklet Bergen-Voss forrige lørdag med lårprotese, er en stor inspirasjon. Selv har han en spesialprotese som han bruker når han går på ski.— Den har jeg betalt selv. Spesialproteser kan koste fra kr. 5000 til 50000. Folk burde slippe byråkratiet her. Noen trenger ulike grepsforbedringer til armprotesen, kanskje må det koblet på en bit som kan holde skistaven eller sykkelstyret og ofte koster den under kr. 10000. Vi snakker ikke om enorme kostnader her, og du tar det igjen i sykepenger og uføretrygd, dette er bare sunn fornuft, sier Tønnevold.

Lege og helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) er enig. Hun ser frem til at saken skal komme til behandling på Stortinget. Toppe innser at alle trygdeordninger må ha sine begrensninger, men mener at 26 årsregelen er for stram.

Politisk enighet

Saken om fjerning av aldersgrensen på 26 år for dekning til hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede har allerede vært til behandling i Komite for arbeids- og sosialkomiteen, den ble tatt opp av representantene fra Frp.

http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=47157

— Dette er en regel som burde fjernes. Jeg er redd for at den kan virke begrensende på fysisk aktivitet og det strider jo mot alt vi jobber for. Vi behandler Samhandlingsreformen og har hele tiden fokus på forebygging og rehabilitering. Det kan være sånn at privatøkonomien skal legge begrensninger på hverdagsaktivitet som er viktig for folks helse og rehabilitering. For voksne over 26 år kan ulike idrettsformer øke funksjonsnivået og minske behovet for fysioterapi, sier Toppe.

— Det er utrolig prisverdig at noen vil satse på idrett på et høyt plan. Problemet i Norge er jo ikke at vi har for mange som driver idrett, men helt motsatt, at for mange ikke gidder å komme seg opp av sofaen, sier Tønnevold.