— Nå har vi en fredsperiode hvor vi håper å få til en varig løsning, sier advokat og partner Jo Rodin i advokatfirmaet Thommessen.

Fredag ble det åpnet forhandling om frivillig gjeldsordning for Knut Jørgen Hauges selskap Zachariasbryggen AS, som eier restauranthuset på Torget i Bergen.

— Dette betyr at man går i forhandlinger med kreditorer for å få til en løsning på sine betalingsproblemer, sier Rodin, som av Bergen tingrett er oppnevnt som leder for gjeldsnemnda.

Tvangssalg på vent

En gjeldsforhandling gir et selskap midlertidig beskyttelse mot konkurs og tvangsforretninger.

Kemneren i Bergen har tidligere fått gjennomslag for å tvangsselge Zachariasbryggen på grunn av manglende betaling. Dette er nå satt på hold mens gjeldsforhandlingene pågår de neste tre til seks månedene.

Ifølge Rodin har Zachariasbryggen AS en samlet gjeld på rundt 270 millioner kroner, hvorav bankgjelden skal være på 240 millioner.

— Målet er å videreføre driften av bygget, sier Rodin.

En løsning på de økonomiske problemene kan være å utsette nedbetalingen av gjelden. En annen mulighet er en akkordløsning hvor alle kreditorene må godta at de kun får innfridd en andel av kravene sine.

— Kan det være aktuelt å selge huset?

— Det er for tidlig å si noe om, sier Rodin.

Skryter av Hauge

Oslo-advokaten var mandag i Bergen for å møte Zachen-eier Knut Jørgen Hauge og gjøre seg kjent med selskapet. Han bevitnet selv resultatene av de drøyt 100 millionene Hauge skal ha investert i bygget siden han overtok det i 2005.

— Det er åpenbart gjort en god jobb med å utvikle huset. Det er stort og flott. Samtidig har det oppstått noen konflikter som jeg håper å ordne opp i, sier Rodin.

Som BT tidligere har skrevet, har Hauge vært i konflikt på alle fronter. Han har kranglet både med tidligere leietaker KJS og etterfølgeren, Ricks. På toppen av dette er det en usikkerhet rundt festekontrakten med grunneierne Geir Hove og Tom Rune Pedersen.

Banken er negativ

"En gjeldsnemnd vil sørge for at det blir ro og normalisert drift ved Zachariasbryggen, og samtidig arbeide aktivt for å forhandle frem løsninger til beste for involverte parter", skriver selskapet Zachariasbryggen AS i en pressemelding.

BN Bank er Hauges bankforbindelse og tiltrådte tidligere denne måneden en såkalt factoringavtale. Den innebærer at banken står for innkreving av utestående fordringer på vegne av Zachariasbryggen AS – og får alle inntektene.

— BN Bank tror ikke gjeldsforhandlingene vil føre frem og banken er negativ til at de gjennomføres, sier viseadministrerende direktør Sven Lund.