• De store overskridelsene på sokkelen må sees i sammenheng med inntektene derfra.