— Boliglån og forbruksgjeld er verste sort, sier Ove Rønhovde, leder for gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen kommune.

Forbrukslån på en million kroner

I dag skriver BT i papirutgaven at begjæringer om tvangssalg av eiendom har økt 40 prosent i Bergen de siste fire årene. Verre står det til med Nordhordland. Der har begjærte tvangssalg godt opp 120 prosent.Men også de som gir råd til bergensere om gjeldstrøbbel rapporterer om stor pågang.

— Vi ligger an til en økning fra i fjor. Hittil i år har 154 søkt om hjelp, sier Rønhovde.

Hvem som helst kan komme til rådgivningstjenesten. Gruppen som vokser sterkest er familier med egen bolig.

— Familiene er blitt mer dominerende de siste tre årene. De er gjerne i aldersgruppen 25 til 40 år, eier egen bolig og har småbarn. Fellestrekket er de har tatt opp et høyt forbrukslån, gjerne på rundt en million kroner, i tillegg til boliglånet, forteller han.

— Dette er selvsagt en gruppe vi prioriterer høyt. I disse sakene er ikke bare voksne involvert, men også barna, sier han.

10.000 kroner kan gi tvangssalg

Kommer man ikke til en ordning med kreditorene, kan boligkontoret i kommunen kobles inn, og vurdere en refinansiering av totalgjelden. Dette gjelder de som eier bolig med frikapital i boligen.

— Boligkontoret kan samle all gjelden inn i boliglånet. For mange har det vært en veldig god hjelp. I tillegg har vi også hatt en ansatt som er behjelpelig med å hindre tvangssalg av boliger, sier Rønhovde.

Han gjør oppmerksom om at det skal ikke mye til før boligen kan bli begjært tvangssolgt.

— I verste fall kan kredittkortgjelden din på 10.000 kroner medføre tvangssalg, forteller Rønhovde.

Antall gjeldsordninger ned

Hvis kommunen ikke kan hjelpe går saken videre til namsfogden, eller namsmannen i den enkelte kommune, som vil vurdere om en offentlig gjeldsordning er siste utvei.

Til og med august i 2011 har 184 personer søkt om gjeldsordning i Hordaland. Det er en liten nedgang fra fjoråret.

— Det som er interessant er at gjeldsordninger i resten av Norge øker, opplyser namsfogden i Bergen, Lillian Borge Bersaas.

Siden 2007 har åpning av nye gjeldsordninger økt med 58 prosent over hele landet.

- Ta kontakt

— Hva tror du er årsaken til at Hordaland skiller seg ut?

— Det er ikke godt å si. Vi har tidligere sett at Bergen kan ligge et halvt år etter Oslo, så jeg vil ikke utelukke at vi får en økning i 2011, sier Bersaas.

Hun oppfordrer imidlertid alle som har et gjeldsproblem om å ta kontakt med gjeldsrådgivningstjenesten, Nav eller namsfogden.

— For å kunne få en gjeldsordning, er kravet at man først har forsøkt å rydde opp i problemene selv. Men vi har en lav terskel for å si at vilkåret er oppfylt. Vi tar hensyn til hvilke ressurser den enkelte har til å ordne opp selv.

— Og om vi ikke er den rette instans, så får man i hvert fall et svar, fortsetter Bersaas,