Toppsjef Rune Bjerke i DNB hadde i fjor en samlet godtgjørelse på 7,9 millioner kroner.

Det kommer frem i årsrapporten til DNB, som ble lagt ut torsdag morgen.

Det er full enighet om at det begrepet ikke var helt heldig.

Bjerkes godtgjørelse fordeler seg som følger:

  • Utbetalt lønn: 5.427.000
  • Opptjent bonus: 2.170.000
  • Naturalytelser og andre ytelser: 262.000

Stormet i fjor

I fjor vekket det mye oppsikt da Rune Bjerkes samlede godtgjørelse ble kjent. Han hadde få måneder tidligere hadde han sagt at kundene måtte være med på et spleiselag for at bankene skulle få mer egenkapital og bli mer solide.

Som følge av det fikk han mye kjeft da den samlede godtgjørelsen, som da var 7,7 millioner kroner, ble kjent.

Siden da har sjefen for Norges største bank altså økt lønnen med rundt 200.000 kroner.

— Det er full enighet om at det begrepet ikke var helt heldig, sier konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide, om Bjerkes famøse "spleiselag"-uttalelse.

Knuses av kollega

Bjerke er ikke den eneste DNB-toppen med gode betingelser. Han er ikke en gang den som er i nærheten av å tjene mest.

Her kan du selv lese hele årsrapporten til DNB.

Ifølge DNBs årsrapport troner disse øverst når man ser på samlet godtgjørelse:

Navn Samlet godtgjørelse Tittel
Ottar Ertzeid 12,7 mill. konserndirektør
Rune Bjerke 7,9 mill. konsernsjef
Harald Serck-Hanssen 5,9 mill. konserndirektør
Bjørn Erik Næss 5,5 mill. konserndirektør
Tom Rathke 5,0 mill. konserndirektør

Ertzeid tjener altså nesten fem millioner kroner mer enn sin øverst sjef. Ertzeid er leder for DNBs meglerhus, DNB Markets.

Fastlønnen hans er på i overkant av åtte millioner kroner, men Ertzeid fikk også en bonus på 3,8 millioner kroner i fjor.

— Skal ikke være lønnsledende

Kommunikasjonsdirektør Midteide forklarer Ertzeids lønn med at han har en kompetanse som prises markedsmessig.

— Ledere for de andre meglerhusene i Norge har historisk sett hatt en veldig høy lønn. For å få de beste folkene, må vi også være konkurransedyktige, selv om vi ikke skal være lønnsledende, sier Midteide.

Toppsjefenes lønninger avhenger av bankens resultater. I fjor fikk DNB et rekordoverskudd før skatt på 28,7 milliarder kroner.

I løpet av fjoråret inngikk banken over 150 000 boliglånsavtaler, inkludert refinansiering, og solgte nesten 23 000 boliger i Norge.

Blekner mot utlandet

Både Rune Bjerke og Thomas Midteide blir for øvrig smågutter mot sjefene i verdens storbanker. Toppsjef Bryan Moynihan i Bank of America - ett av verdens største selskaper - tjente i fjor 13 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 105 millioner norske kroner.

Lønnen til Moynihan hadde da blitt kuttet med 7,1 prosent fra året før på grunn av dårligere resultater.