— Utviklingen i norsk realøkonomi er veldig mye bedre enn det vi trodde at den ville bli for bare to kvartaler siden. Jeg trodde virkningene på realøkonomien som følge av finanskrisen ville være sterkere også i Norge, sier Bjerke til Dagens Næringsliv.

DnB NOR la fram gode resultater for tredje kvartal torsdag. Norges største bank fikk et resultat før skatt på 1,76 milliarder kroner, omtrent en milliard kroner mindre enn i samme kvartal i fjor, men en milliard mer enn i andre kvartal i år.

Bjerke mener det økonomiske bildet har endret seg betraktelig det siste halve året.

— Det vi ser er en jevn vekst i boliglånsetterspørselen, tilsvarende rundt sju prosent årlig vekst. Vi ser en forbausende god stabilitet i betjeningsevnen for eksisterende boliglån, men også for kredittkortlån. Det er også et faktum at arbeidsledigheten øker mindre enn forventet, boligprisene går opp og nedgangen i både eksport og investeringer har stoppet opp, sier DnB Nor-sjefen.