Med en formue på 39.377.332 er utenriksministeren regjeringens suverent rikeste. Støres formue kommer fra salget av bedriften Jøtul på 1970-tallet.

Støres bidrag til felleskapet var 931.816 skattekroner i 2009. Det er langt mer en sjefen, Statsminister Jens Stoltenberg, som betalte 566 329 kroner i skatt.

Men det er i Forsvarsdepartementet man finner den største skatteyteren.

Bidrar mest

Forsvarsminister Grete Faremo betalte 1,3 millioner kroner i skatt i 2009, og hun er dermed den statsråden som personlig bidrar mest til inntektssiden av statsbudsjettet.

Statsrådens inntekt blir hvert år regulert i statsbudsjettet, og blir dermed jevnet ut over tid. Ministre som drar fra godt betalte jobber i næringslivet til Kongens bord, må derfor belage seg på inntektskutt.

Grete Faremo gikk fra flere styreverv i det private næringsliv og er tidligere direktør i datagiganten Microsoft i Europa.

Faremo gjorde comeback som statsråd i oktober i fjor, og brorparten av den ligningsbaserte inntekten på 2,8 millioner kroner i 2009 stammer derfor fra det private næringslivet.

Så mye står statsrådene oppført med i formue, inntekt og skatt

Oslo Formue Inntekt Skatt
Stoltenberg, Jens (51), statsminister (Ap) 0 1.280.739 566.329
Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik (51), samordningsminister (Ap) 0 991.673 396.044
Johnsen, Sigbjørn (60), finansminister (Ap) 0 1.390.487 618.145
Kleppa, Magnhild Meltveit (62), samferdselsminister (Sp) 337.134 925.720 399.212
Aasland, Tora (68), forsknings- og høyere utdanningsminister (SV) 1.016.570 976.952 419.159
Navarsete, Liv Signe Hundere (52), kommunal- og regionalminister (Sp) 1.066.303 1.031.997 443.002
Faremo, Grete (55), Forsvarsminister (Ap) 2.652.092 2.835.902 1.308.658
Solheim, Erik Gudbrand (55), miljø- og utviklingsminister (SV) 0 896.658 392.183
Brekk, Lars Peder (55), landbruks- og matminister (Sp) 68.342 925.325 409.824
Strøm-Erichsen, Anne Grete Hjelle (61), helse- og omsorgsminister (Ap) 0 988.112 418.481
Bjurstrøm, Hanne Inger (50), arbeids- og inkluderingsminister (Ap) 0 1.259.789 550.298
Storberget, Knut (46), justisminister (Ap) 548.155 1.023.797 424.312
Huitfeldt, Anniken Scharning (41), kulturminister (Ap) 0 812.359 366230
Giske, Trond (44), nærings- og handelsminister (Ap) 0 984.612 414.253
Aaserud, Rigmor (50), fornyings- og administrasjonsminister (Ap) 0 667.780 277.292
Riis-Johansen, Terje (42), olje- og energiminister (Sp) 0 783.747 349.790
Lysbakken, Audun Bjørlo (33), barne- og likestillingsminister (SV) 25.194 608.694 240.715
Halvorsen, Kristin (50), kunnskapsminister (SV) 0 928.240 396.943
Støre, Jonas Gahr (50), utenriksminister (Ap) 39.377.332 1.342.994 931.816
Berg-Hansen Lisbeth, fiskeriminister (Ap) 19.663.848 1.581.997 739.69

Hva mener du om offentliggjøringen av skattelistene? Si din mening i kommentarfeltet under!