Årsresultatet før skatt endte på 500 millioner kroner i fjor, en bedring på 89 millioner fra året før.

— Dette er et resultat som reflekterer at den økonomiske utviklingen på Vestlandet har vært bedre enn det vi hadde grunn til å forvente ved årets inngang, sier Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest, i en børsmelding.

Bedring på børsene

  • Bak resultatet ligger god drift i banken og datterselskapene, og en positiv utvikling i verdipapirmarkedet. Tapene er lavere enn fryktet, sier Klakegg.

Fjerde kvartal ga et resultat før skatt på 148 millioner kroner. Det var 98 millioner kroner bedre enn samme kvartal i 2008, kvartalet da finanskrisen braket løs.

Egenkapitalavkastningen i banken i 2009 kom på 8,0 prosent.

En god utvikling i markedene for verdipapirer, som børsen, førte til at bankens finansielle investeringer bidro med 35 millioner kroner av overskuddet. Året før viste denne posten et tap på nærmere 100 millioner kroner.

Mindre tap i fjerde kvartal

— Det er spesielt gledelig å registrere at den underliggende bankdriften viser en god utvikling. Vårt arbeid med risikoprising av lån og kreditter har gitt synlige resultater, sier Stein Klakegg i børsmeldingen.

Nedskrivninger på utlån og tap på garantier er 65 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 115 millioner i krisekvartalet året før. Brorparten skyldes nedskrivninger på lån gitt til bedrifter.

For året under ett kom nedskrivninger og tap på garantier på 270 millioner kroner, opp fra 204 millioner.

Økning på eiendomsmegling - Også eiendomsmarkedet så turbulent ut ved årets inngang. Derfor er det ekstra gledelig å konstatere at Eiendomsmegler Vest AS leverer tidenes beste resultat. Selskapet gjennomførte flere tiltak på kostnadssiden i 2008, det har gitt tydelig effekt, sier Klakegg.

Eiendomsmegler Vest er et datterselskap av Sparebanken Vest. Megleren formidlet over 3000 eiendommer i fjor, en økning på 30 prosent.

Eiendomsmegler Vest styrket satsingen med etablering av to nye kontorer i Rogaland.

Også Frende Forsikring, hvor Sparebanken Vest er sentral, kan vise til god utvikling i fjoråret, melder banken i børsmeldingen.

Sparebanken Vest har en forvaltningskapital på rundt 90 milliarder kroner. Banken har hovedkontor i Bergen.

FORNØYD: Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest, la i dag frem et årsresultat som er langt bedre enn mange fryktet da finanskrisen herjet som verst ved forrige årsskifte. FOTO: Jo Straube