I en serie artikler har Bergens Tidende påvist at staten deler ut langt mer til kulturinstitusjoner i Oslo enn i Bergen.

Kulturminister Hadia Tajik har ikke villet stille til intervju for å forklare denne skjevfordelingen.

Først nå, etter å ha nektet å svare selv i mer enn seks uker (se fakta), valgte kulturministeren å svare på et digitalt postkort fra Bergen Unge Høyre på Twitter.

«Nå må du svare»

I postkortet som ble sendt ut via Twitter rundt klokken 15 i ettermiddag, skriver de:

«Hei, kulturminister Hadia Tajik! Du har i lengre tid nektet å svare på hvorfor Bergen får mindre penger per innbygger i kultur enn Oslo. Nå må du svare, Hadia. Bør Bergen får like mye kultur som Oslo? Kryss av for Ja eller Nei. Hilsen Bergenserne».

Svarfristen er satt til april 2013, men kulturministeren tok pennen fatt etter knappe to timer:

«Kjære Bergen Unge Høyre. De vil gjerne samanlikne Oslo og Bergen. Sjølv meiner eg at Bergen står støtt på eige bein. I alle fall er det slik at om ein trekk frå dei nasjonale institusjonane i begge byane, slik at tala vert samanliknbare, så får kvar bergensar 133 fleire kulturkroner enn ein Oslo-bu. Slå dykk på brystet og ver stolte av kulturbyen Bergen! Alt godt, Hadia Tajik».

Fjernet tall

— Det er selvfølgelig kjekt å få svar fra kulturministeren. Men det skulle bare mangle så lenge som både vi og hele Bergen har ventet. Men det hun kommer med er bare fjas, sier leder av Bergen Unge Høyre, Petter William Haraldsen.

I regnestykket har kulturminister Tajik fjernet tallene som omhandler de nasjonale institusjonene i henholdsvis Bergen og Oslo. På den måten kommer bergenserne 133 kroner bedre ut enn hver og enkelt Oslo-bu.

Tidligere leder av Bergen Unge Høyre og stortingskandidat for Høyre, Peter Christian Frølich, betegner opptrinnet som snålt og pussig.

— Mitt inntrykk er at hun er en veldig dyktig politiker. Derfor virker dette som et arbeidsuhell, sier Frølich.

— Det hun gjør er et gammelt triks i boken. I regnestykket fjerner hun tallene som gjør det negativt for henne, i et forsøk på å fremstå med ryggrad. Men det hun fjerner er ryggraden i det bergenske kulturlivet, som Den Nasjonale Scene (DNS), Harmonien og Bergen Nasjonale Opera. Det er jo disse tallene som fører til skjevfordelingen, og så er de tatt ut av regnestykket. Dette er ikke et svar, men en vits.

- Bergen Unge Høyre har lav selvtillit

— Jeg synes i utgangspunktet ikke man skal sammenligne Bergen med Oslo på den måten. Bergen er unik i seg selv, med sterke kulturmiljøer, og sammenligningen med hovedstaden får det til å høres ut som Bergen Unge Høyre har lav selvtillit på vegne av byen sin. Det trenger de ikke ha. Bergen er en flott, og særegen, kulturby, sier kulturminister Hadia Tajik

Hun opplyser at det som ikke er med i regnestykket, er tallene for Nationaltheatret, Den norske Opera & Ballett, Det Norske Teateret, Nasjonalmuseet, Norsk Folkemuseum i Oslo og Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske orkester i Bergen.

- Hvorfor er disse tallene tatt bort?

— Når Bergen Unge Høyre likevel insisterer på å foreta sammenligningen, så bør de bruke tall som er mer sammenlignbare. Derfor har vi tatt de nasjonale tallene ut. For Oslos del utgjør det82 prosent avoverføringene. Det er helt naturlig at det er slik i Norge som det er ellers i Europa, at hovedstaden har de fleste nasjonale institusjonene. Uten de nasjonale institusjonene ser man hva Oslo og Bergen får som byer, og Bergen har i så måte mye å være stolte av.

Ungdomspolitikerpartiet mener på sin side at det blir feil å ta bort tallene som representerer skeivfordelingen.

— Bergen Unge Høyre tar feil. Men jeg forstår godt at de blir opprørte når premissene deres blir utfordret, fordi bildet de prøver å skape da slår tydelige sprekker. Veksten i kulturbudsjettet siden 2005 har vært på 61 prosent i Oslo og 64 prosent i Bergen.

Forskjellsbehandling

BT har siden 25. februar satt søkelys på geografisk forskjellsbehandling innen kultursektoren.

Blant funnene som er påvist er at Oslo-Filharmonien får 23 millioner kroner mer i statsstøtte enn Bergen Filharmoniske Orkester, trass i at de to orkestrene omtales som svært like.

Det er også kommet frem at DNS har fått minst økning av samtlige musikk— og sceneinstitusjoner, samt at Oslo får 2685 kroner pr. innbygger (3478 kr medregnet alle de nasjonale institusjonene lokalisert i Oslo) til kultur mot Hordalands 784 statlige kroner pr. innbygger.

- Står til stryk

Leder Haraldsen i Bergen Unge Høyre mener innholdet i svarkortet står til stryk.

— Hun sier at Bergen står støtt på egne ben. Det er nettopp det som er problemet, for Bergen står på egne ben, arbeider knallhardt og presser mest mulig kultur av hver krone mens Oslo ligger langflat og mottar og mottar. Det er ingenting som tilsier at Oslo skal være en politisk, økonomisk og kulturell hovedstad. Det burde kulturministeren av alle skjønne, som faktisk er fra Vestlandet, påpeker lederen.

- Kommer dere til å sende et nytt brev?

— Vi får hvordan det utvikler seg, men hvis det ikke kommer noe nytt så skal jeg med glede sette meg ned og skrive et nytt brev til henne. For et slikt innhold står til stryk og svaret er altfor dårlig for Bergen.

Det har foreløpig ikke lykkes BT å få kontakt med Kulturdepartementet i kveld.