— Vi er svært fornøyd med at vi lyktes å komme til enighet gjennom forhandlinger og innenfor den tidsrammen vi hadde avtalt, sier forhandlingsleder Kim Nordlie.

Det blir gitt et generelt tillegg på 1 krone i timen. I tillegg gis det et generelt lavt- og likelønnstillegg på 50 øre. I tillegg heves minstelønnssatsen for ungdom mellom 16 og 18 år med ytterligere 3 kroner i timen.

— Tilleggene er innenfor tåleevnen til de fleste virksomhetene innen handel og tjenester. For virksomhetene som sliter mest med ettervirkningene av fjorårets lavkonjunktur, er de helt på tålegrensen, sier Nordlie.