Det kommer frem i en fersk dom fra Bergen tingrett. 15. desember 2011 bestemte styret ved HIB at en 61 år gammel førstekonsulent skulle avskjediges fordi han angivelig grovt hadde krenket sine plikter. Subsidiært fattet styret også vedtak om å si opp førstekonsulenten.

50.000 i oppreisning

Mannen gikk primært til retten for å få avskjedigelsen kjent ugyldig. Dette vant han frem med. Bergen tingrett har slått fast at styrets vedtak om avskjed er ugyldig. Førstekonsulenten er tilkjent erstatning på 430.005 kroner. I tillegg har han fått 50.000 kroner i erstatning for ikke-økonomisk tap.

Retten har imidlertid falt ned på at den subsidiære oppsigelsen er gyldig.

— Vi gikk til retten fordi vi var uenig i at det var grunnlag for avskjed. Det fikk vi medhold i, og det er vi meget tilfreds med, sier advokat Nina Sandnes i Advokatfirmaet Kluge. Hun er mannens prosessfullmektig og førte saken for ham, på vegne av LO i retten.

Godt fornøyd

Sandnes forteller at rettssaken har vært en stor belastning for hennes klient. Nå vurderer de om de skal anke den del av saken som angår oppsigelsen.

— Vi mener det heller ikke var grunnlag for oppsigelse, men må avveie det mot belastning ved å gjennomføre en ny lang runde i retten. Det viktigste for oss var å få kjent avskjedigelsen ugyldig, og der har vi vunnet frem i tråd med vår påstand. I tillegg har min klient mottatt erstatning på over 480.000 kroner. Det var også i tråd med vår nedlagte påstand, og det er vi godt fornøyd med, sier hun.

Høgskolen fornøyd

Høgskoledirektør Audun Rivedal sier til bt.no at han er fornøyd med dommen.

— Dette er først og fremst en ulykkelig sak, men det var viktig for oss å få avsluttet arbeidsforholdet. Retten ga oss medhold i at det var grunnlag for oppsigelse. Det er vi fornøyd med. Vi registrerer at den var i tvil om at det var grunnlag for avskjed, og det tar vi til etterretning. Vi håper dommen blir rettskraftig, sier Rivedal.

- Tilbudene avslått

Han sier at Høgskolen i Bergen var fast bestemt på å finne løsninger slik at arbeidsforholdet kunne avsluttes på en minnelig måte.

— De ble avslått flere ganger. Tilbudene vi ga tilsvarer den summen som vi nå må betale fordi retten kjente avskjedigelsen ugyldig. Det lever vi greit med, sier Rivedal.

Han avviser at Høgskolen i Bergen oppfordret den ansatte til å bli uføretrygdet.

FORNØYD: Advokat Nina Gundersen Sandnes er fornøyd med at avskjedigelsen ble kjent ugyldig.
kluge.no