Les også:

Boligpriser på stedet hvil

Men antall boliger som ble igangsatt, falt betydelig i samme periode.

Det ble satt i gang bygging av 15 prosent færre boliger første kvartal i år sammenlignet med siste kvartal i fjor.

Og sammenlignet med første kvartal i fjor, var nedgangen i antall igangsatte boliger de tre første månedene i år 32 prosent.

Les også:

Bunnår for boligbygging i 2009

Likevel mener boligprodusentene det nå er grunn til en viss optimisme:

– Det er grunn til forsiktig og betinget optimisme på vegne av næringen, sa administrerende direktør Per Jæger da han mandag presenterte ferske tall for utviklingen på boligmarkedet.

Den kraftige veksten i antall solgte boliger sammenlignet med siste kvartal i fjor, var ventet i og med at boligsalget nærmest var preget av full stopp mot slutten av fjoråret.

Boligprodusentene ser likevel veksten i salgstallet som et viktig signal om at nye boliger er etterspurt, og at flere forhold nå synes å sette fart i tingene, blant annet rentenedsettelser, en aktiv Husbank og en noe bedre framtidstro.