I en halv generasjon har Moldestad vært Berge Gerdt Larsens høyre hånd i riggnæringen.

Overfor BT bekrefter Moldestad at han nå er ute av alle selskapene i Larsen-sfæren.

— Jeg har gått inn med kontrollerende eierpost i det børsnoterte selskapet Nio Securities. Her vil jeg bruke erfaringene til å satse videre i offshorenæringen, sier Moldestad.

Holst ny direktør

Den kjente bergensinvestoren Leif Holst har tatt over som administrerende direktør for Petromena, mens tidligere finansdirektør Bernt Skeie er ny sjef i børsnoterte Petrolia Drilling, som er største eier i Petromena.

— Styret i Petrolia Drilling ønsket meg som administrerende direktør i dette selskapet for å finne løsninger på problemene i Petromena. Jeg påtok meg å jobbe med å finne løsninger for Petromena. Men disse ble ikke akseptert av alle kreditorene. Dermed var det naturlig at andre prøvde å ta tingene videre, sier Moldestad.

- Kan ikke fortsette lenge

Og det mangler ikke på utfordringer i selskapet. Petromena har tapt egenkapitalen, er anmeldt av Økokrim og blir nå for tredje gang forsøkt slått konkurs (se egen sak).

Leif Holst legger ikke skjul på den vanskelige situasjonen for selskapet, som fikk bygget tre nye rigger ved i Jurong-verftet i Singapore. To av riggene er solgt, og den tredje er lagt ut for salg til inntekt for kreditorene.

— Hvor lenge kan Petromena fortsette krigen med sine långivere?

— Regnskapstall fra tredje kvartal viste at vi har en negativ egenkapital. Vi er i forhandlinger med våre kreditorer. Det sier seg selv at dette er en situasjon som ikke kan fortsette så veldig lenge, sier Holst.

- Petrolia vil drive videre

— Hvilke effekt vil en eventuell konkurs i Petromena få for Petrolia Drilling, som er største eier med 50,8 prosent av aksjene?

  • I første omgang ikke annet enn at Petrolia mister den aksjeposten. De vil jo fortsette å drive sin øvrige virksomhet, sier Leif Holst, som også er nestleder i styret til Petrolia Drilling.

Holst bekrefter at Moldestad trakk seg sammen med deler av styret i Petromena.

  • Formelt har Lars Moldestad hatt en managementavtale med Petrolia Drilling og Petromena. Han har vært ansatt i Larsen Oil & Gas. Men etter som jeg har forstått er han også ute der, sier Holst.

— Fikk Lars Moldestad med seg en sluttpakke da han trakk seg?

— Ikke så vidt jeg vet, sier Holst.

I fjor hadde Lars Moldestad en skattbar inntekt på 12,9 millioner kroner og en likningsformue på 39 milliarder kroner.

På egen kjøl

Det er store deler av denne formuen han nå har satser i Nio Securities.

— Jeg har brukt tiden på å restrukturere selskapet og fått gjeld omgjort til egenkapital, sier Moldestad.

Nio Securities har utviklet en egen teknologi på videoovervåking, hovedsakelig rettet mot sikkerhetsmarkedet.

  • Jeg ser nå muligheten for en bredere satsing med selskapet, sier Moldestad.

I vår fikk Idar Vollvik tvangssolgt sine aksjer i Nio, og fikk bot for det fordi salget ikke ble skikkelig informert om (flagget). Selskapet som også har kontorer i USA og Tyskland, prises til 93,54 millioner kroner på Oslo Børs. **Les også:

Petromena til skifteretten**