Uken etterpå fikk de tilbud om å kjøpe det tilbake for 20.000 kroner. Flere bedrifter har opplevd det samme.

Da gründerne på Voss fikk brev om at bedriften var registrert i Brønnøysundregistrene, var domenet med samme navn allerede tatt.

— Domenehaier raider nettsidene til Brønnøysundregistrene og registrerer interessante bedriftsnavn så fort de legges ut, sier en oppgitt daglig leder Jonas Vedde Ødegård i Stageprod.

For å kunne registrere et «.no»-domene, må man ha et organisasjonsnummer. Det sendes i posten fra Brønnøysundregistrene når selskapet er blitt registrert. Problemet er at nyregistreringen publiseres på nettet med én gang. Dermed kan andre misbruke navnet før bedriftseierne selv har fått informasjonen.

- Surt

Domenet stageprod.no ble registrert 4. februar av Roar Tøkje og selskapet Tøkje Consulting Ltd dagen etter at firmaet var blitt registrert i Brønnøysundregistrene. Uken etter fikk gründerne et brev fra Tøkje med en ferdig kjøpekontrakt. Pris: 20.000 kroner.

— Vi kommer ikke til å sende så mye som en krone til Tøkje. Mens vi bruker våre egne penger på å starte et selskap, kan en hvilken som helst spekulant komme og ta domenet. Det er surt, sier Ødegård.

Stageprod selger kasser til transport av blant annet musikkinstrumenter. Nettbutikk skulle være hovedsalgsåren. Nå har gründerne måttet ta til takke med det noe lengre domenet stageprodcases.no i stedet.

BT har vært i kontakt med andre bedrifter som har vært utsatt for Tøkje Consulting. Fellestrekkene er like: Kort tid etter at registreringen er kunngjort, blir domenet med bedriftsnavnet tatt. Etterpå kommer det brev i posten med ferdig utfylt kjøpekontrakt.

Smutthull

I brevet står det blant annet at Tøkje Consulting har domenenavnet registrert i sin database og ønsker å hjelpe til «på veien til internett».

— Vi synes dette er i overkant spekulativt og frekt, sier Geir Smevik, daglig leder i Addo Media AS, som nylig mottok et slikt brev.

— Heldigvis hadde vi allerede registrert addo.no, så vi hadde ikke tenkt å bruke addomedia.no uansett, sier han.

Stageprod tok kontakt med Tøkje for å fortelle ham at de vil sende en klage til Domeneklagenemda. I svarmailen skriver Tøkje at det ikke er noe poeng i å bruke tid på dette da en slik klage ikke vil vinne frem.

— Tøkje har funnet et smutthull. Han gjør ikke noe ulovlig, men befinner seg i en moralsk gråsone, sier Ødegård i Stageprod.

Kan ikke endre systemet

Han mener Brønnøysundregistrene må endre rutinene slik at de som starter opp bedrifter får relevante opplysninger før de legges offentlig ut på nettet. Dette er imidlertid vanskelig, ifølge registrene selv.

— Vi har hørt om lignende tilfeller også tidligere, men vi kan ikke forhåndstildele organisasjonsnumre. Vi har et EU-direktiv som sier at kunngjøring skal skje samtidig som registrering, sier Sverre Hovland, underdirektør for rådgiverne i Brønnøysundregistrene.

Han sier det er Norids oppgave å ta seg av domenekonflikter. Norid er registreringsenheten for «.no»-domenet og har en klagenemnd som tar seg av tvister. Siden starten i 2003 har nemnden behandlet 206 saker. Rundt to tredjedeler har endt med medhold til klageren.

— For å vinne frem, må du dokumentere at du har rett til navnet på en eller annen måte. I tillegg må den andre ha handlet i ond tro, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid.

Ond tro kan blant annet være at registreringen er foretatt for å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag.

Hva mener du om domenepraksisen? Si din mening.