Det er produksjonssjefen ved anlegget til Grieg Seafood i Finnmark som er tiltalt av Økokrim for å ha rapportert mer laks i merdene enn hva som faktisk var tilfelle.

Mindre lus

Med en slik overrapportering blir den noterte tettheten av lakselus redusert. Den tiltalte sjefen skal ha rapportert inn drøye 31.000 kubikk fisk i 18 poser ved lokaliteten ved Hammerfest. Det viste seg at ingen av posene inneholdt mer enn 26.000 kubikk laks, skriver Altaposten.

Absurd

«Det er særlig skjerpende at feilrapporteringen omfatter flere merder ved flere lokaliteter over en lengre periode og at korrekt innrapportering av volum er av stor betydning for forvaltningens kontroll med viktige bestemmelser, blant annet om krav til fisketetthet som er viktig for fiskevelferden og fiskehelsen, herunder smitteforebygging», skriver statsadvokaten i tiltalen.

Styreleder i Grieg seafood, Per Grieg, sa i desember i fjor at produksjonssjefen opplever tiltalen som absurd.