Les også:

Styrene i de to greske storbankene Eurobank og Alpha har som ventet godkjent forslaget om fusjon. Dersom fusjonen gjennomføres, blir den nye banken den største i det sørøstre Europa.

I en felles uttalelse sier bankenes ledelse at bankene «utfyller hverandre», og at fusjonen vil gi store samarbeidsfordeler.

Nyheten ble godt mottatt av den greske finansministeren Evangelos Venizelos.

— Dette initiativet viser at dagens krise kan være en anledning for strukturelle forandringer som styrker både finanssektoren og den reelle økonomien, sier Venizelos.

I teorien kjøper Alpha Eurobank, og får 57,5 prosent av aksjene i den nye banken. Eurobank-aksjonærene får 42,5 prosent.

150 milliarder euro

Den nye banken vil ha en forvaltningskapital på om lag 150 milliarder euro, om lag 80 milliarder i innestående, og mer enn 2000 filialer, og vil med det bli Hellas' største bank.

Både den greske regjeringen, samt sentralbanken i Athen, har oppfordret bankene i landet til å slå seg sammen for å hjelpe landet gjennom den økonomiske krisen.

OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) ba i august greske banker om å se på fusjoner med utenlandske långivere og få hjelp til å skaffe finansiering.

Ifølge en annen kilde, har sammenslåingen mellom de to bankene vært drøftet i månedsvis. Den økonomiske krisen i Hellas har fremskyndet beslutningen om å gå sammen, skriver Wall Street Journal.

Sammenslåingen vil antageligvis involvere tilførsel av frisk kapital på rundt 2 milliarder euro, sier en tredje kilde med kjennskap til forhandlingene.

Qatar går inn

Det statlige «oljefondet» i Quatar, Qatar Investment Authority, bidrar til kapitalinnsprøytningen, ved å kjøpe nyutstedte obligasjoner fra bankene for 500 millioner euro, tilsvarende 3,9 milliarder kroner, som kan gjøres om til aksjer.

Dermed blirQatars statsminister sjeik Hamad, som er administrerende direktør og styreformann i selskapet, stor eier (15 prosent av aksjene) i Hellas' største bank, med 1170 milliarder kroner i forvaltningskapital. DnB NOR hadde til sammenligning 1872 milliarder kroner i 2010.

Stanset aksjesalg

Siden finanskrisen rammet Hellas, har landets banker mistet om lag 90 prosent av sin verdi på aksjemarkedet.

På børsen har det vært stans i aksjesalget av de to greske storbankene Alpha og Eurobank etter rykter om fusjonen.

Ifølge Bloomberg, endte Alpha Bank og Eurobank forrige uke med en samlet markedsverdi på knapt 2 milliarder euro, ned fra om lag 23 milliarder ved utgangen av 2007.

Eurobank var en av de som ikke besto de omstridte stresstestene gjennomført av EUs nye finanstilsyn EBA (European Banking Authority) i juli. 91 europeiske banker ble testet, åtte fikk stryk.