Bergen tingrett avviser kravet fra Rick Holding AS om granskning av diverse transaksjoner iZachariasbryggen Holding AS som Tom Greni mener er ulovlige og har ført til tap forham.

Det betyr at Greni må svelge en bitter pille i striden med Knut-Jørgen Hauge.

Eier ikke nok aksjer

Retten påpeker at du må eie ti prosent eller mer av et AS for åkreve granskning. Da kravet ble fremsatt, eide Greni akkurat ti prosent,men etter en emisjon under en ekstraordinær generalforsamling satt han igjenmed kun fire.

Dommer Stian Hordvik i Bergen tingrett mener atemisjonen ikke ble foretatt for å hindre granskning.«Rettenkan ikke ta kravet til behandling og vurdere om det foreligger saklig grunn tilå beslutte gransking», heter det i kjennelsen.

Greni og Ricks Holding AS mente at et uttak på to millioner var ulovlig, i tilleggreagerte de på en overføring på 5,2 millioner til Hauges selskap Siso Invest AS.

Mislykket emisjon

Ricks Holding mener også at selskapet skylder dempenger, etter konvertering av en fordring og de mener det også forelåuregelmessigheter ved en mislykket emisjon i 2011.

Hauge og Zachariasbryggen AS mener alt er gjort i full åpenhet medGreni. Retten er altså enig i at han ikke har rett til granskning, og Ricks Holdingmå betale motparten 18.750 kroner i saksomkostninger.